لیست بیست و یک مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست بیست و یک مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست بیست و یک مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست بیست و یک مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست بیست و یک مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست بیست و یک مواد شیمیایی مرک آلمان، به بررسی و مطالعه برخی از محصولات کمپانی مرک آلمان می پردازد.

شرکت مرک به عنوان رفرنس مرجع در شرکت های مختلف تولید کننده مواد شیمیایی، کاربرد دارد.

گسترش شرکت مرک با خریداری شرکت سیگما آلدریچ بیشتر شده و موجب توسعه یافتن این کمپانی گردیده است.

لیست بیست و یک مواد شیمیایی مرک آلمان، شامل محصولات شیمیایی و آزمایشگاهی زیر می باشد:

 1. نیکل اکسید ۶۳۷۱۳۰ آلدریچ آمریکا ۱۰۰ گرمی
 2. نیکوتینیک اسید ۱۰۰ گرمی ۸۱۸۷۱۴ مرک آلمان
 3. نیتروبنزن ۹۹ % ۸۰۶۷۷۰ مرک آلمان ۱ لیتری
 4. نین هیدرین ۱۰ گرمی ریدل آلمان
 5. ۴ -نونیل فنل ۱ گرمی آلفایزر آمریکا
 6. وانادیوم اکسی استیل استانات ۵۰ گرمی فلوکا سوئیس
 7. هپارین ۱ ویال سیگما آمریکا
 8. هگزا متیلن تترامین ۸۱۸۷۱۲ مرک آلمان ۱۰۰ گرمی
 9. هماتوکسیلین مایع ۱۰۵۱۷۴ مرک آلمان ۲،۵ لیتری
 10. هماتوکسیلین ۲۵ گرمی ۱۱۵۹۳۸ مرک آلمان
 11. هیدرازین هیدرواکساید ۸۰۴۶۰۸ مرک آلمان ۱ لیتر
 12. هیدرازین سولفات ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۶۰۳ مرک آلمان
 13. هیدرازین دی کلراید (هیدرو کلراید) ۱۰۴۶۰۱ مرک آلمان ۱۰۰ گرمی
 14. هیدروکسیل امین هیدروکلراید ۱۰۴۶۱۶ مرک آلمان ۲۵۰ گرمی
 15. هیدرواکسی اتیل سلولز با آرت نامبر ۸۲۲۰۶۸ ساخت مرک آلمان ۵۰۰ گرمی

لیست بیست و یک مواد شیمیایی مرک آلمان

عناوین مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست بیست و یک مواد شیمیایی مرک آلمان، برخی از محصولات شیمیایی این کمپانی را بیان می کند.

کمپانی مرک در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، در زمینه گسترش بهداشت و درمان بیماری ها، با برگزاری مسابقات علمی تلاش نمود.

این مسابقات علمی در کنار سرمایه گذاری هایی که شده است، در پروژه های تحقیقاتی اصلاح ژن انجام می شود.

ادامه لیست بیست و یک مواد شیمیایی مرک آلمان، شامل مواد آزمایشگاهی زیر می باشد:

 1. هیدرواکسی کینولین ۵۰ گرمی ۱۰۷۰۹۸ مرک آلمان
 2. هیدرواکسی کینولین سولفات مونو هیدرات ۱۰۰ گرمی ۸۱۴۵۲۸ مرک آلمان
 3. هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز ۱۰۰ گرمی آلدریچ آمریکا
 4. هیدروکینون ۲۵۰ گرمی ۸۲۲۳۳۳ مرک آلمان
 5. هیامین ۱۱۵۴۸۰ مرک آلمان ۱ لیتری
 6. ۱ -هگزانول ۸۰۴۳۹۳ مرک آلمان ۱ لیتری
 7. هگزامین (متنامین) Methenamine 104343 بسته ۵۰۰ گرمی مرک آلمان
 8. هگزا کلرو پلاتینیک اسید ۱ گرمی ۸۰۷۳۴۰ مرک آلمان
 9. هیستیدین ۲۵ گرمی ریدل آلمان
 10. هیدرازین سولفات ۱۰۴۶۰۳ مرک آلمان ۱۰۰ گرمی
 11. ید ۱۰۴۷۶۱ مرک آلمان ۱۰۰ گرمی
 12. یوتریوم نیترات ۱۱۲۵۱۶ شش آبه ۲۵ گرمی
 13. EDTA 100944 مرک آلمان ۱ کیلویی
 14. EDTA دی سدیم سالت ۱۰۸۴۵۴ بسته ۲۵۰ گرمی مرک آلمان
 15. EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات ۱۰۸۴۳۸ مرک آلمان ۲۵۰ گرمی
 16. EDTA پتاسیم دار ۱۰۴۸۱۹ مرک آلمان ۱۰۰ گرمی
 17. EDTA نمک دی سدیم و منیزیم ۱۰۸۴۲۳ مرک آلمان ۲۵۰ گرمی

لیست هجده مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست نوزده مواد شیمیایی مرک آلمان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *