حلال های شیمیایی مرک آلمان

حلال های شیمیایی مرک آلمان

حلال های شیمیایی مرک آلمان

حلال های شیمیایی مرک آلمان
۰
(۰)

حلال های شیمیایی مرک آلمان

حلال های شیمیایی مرک آلمان، به موادی گفته می شود که در زندگی کنونی کاربردهای زیادی را دارا می باشد.

از جمله حلال های شیمیایی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

انواع الکل ها، انواع ادکلن ها، اسپری ها، چسب ها و مواد دیگر اشاره نمود.

حلال های آلی بخشی از حلال ها هستند که نمونه مشخص و مورد استفاده آنها الکل ها و محصولات آن می باشد.

از نمونه های حلال های صنعتی که مهم هستند مواد زیر می باشد:

  • دی متیل فرم آمید DMF
  • دی متیل سولفوکسید DMSO
  • تترا هیدروفوران THF

پیوند هایی که میان ذرات حلال الکلها در حلال های شیمیایی مرک آلمان وجود دارد، هیدروژنی می باشد.

با توجه به اینکه یک سر الکل ها غیر قطبی می باشد، این حلال ها می توانند مواد غیر قطبی را نیز در خود حل کنند.

حلال های شیمیایی مرک آلمان

حلال های آلی شیمیایی مرک آلمان

حلال های شیمیایی مرک آلمان، دارای حلال های آلی نیز می باشد که فاکتور دی الکتریک در آن حائز اهمیت می باشد.

ثابت دی الکتریک فاکتوری است که در حل کردن یک ماده جامد یونی توسط یک مایع، نقش بسزایی دارد.

در صورتی که این فاکتور زیاد باشد، نشان دهنده توانایی بیشتر در جدا کردن یونهای ماده جامد یونی حل شدنی است.

همچنین اگر مقدار این فاکتور کم باشد، نشان دهنده ناقطبی بودن حلال و قدرت کم در انحلال مواد یونی می باشد.

در صورتی که مواد شیمیایی شامل مواد ناقطبی باشد بهتر است که از حلال ناقطبی با ثابت دی الکتریک کم استفاده کنیم.

و در صورتی که مواد شیمیایی شامل مواد قطبی است، از حلال قطبی با ثابت دی الکتریک بالا استفاده کنیم.

حلال های آلی که یکی از حلال های شیمیایی مرک آلمان می باشد شامل عناصر هیدروژن و کربن است.

حلال های هیدروکربنی شامل موارد زیر می باشد:

الکل، استن، دی متیل کتون، اتر، تولوئن، کلروفرم، تربانتین، استر، تتراکلرورکربن، گزیلن و بنزن.

فرآیندهای مواد شیمیایی مرک آلمان

اصطلاحات مواد شیمیایی مرک آلمان

ما را از میزان رضایت خود با خبر سازید:

ار یک تا پنج ستاره امتیاز دهید.

میانگین امتیاز کاربران ۰ / ۵٫ تعداد: ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *