ماده و استاندارد مرجع مرک

ماده و استاندارد مرجع مرک

ماده و استاندارد مرجع مرک

ماده و استاندارد مرجع مرک

ماده و استاندارد مرجع مرک

ماده و استاندارد مرجع مرک، استانداردهایی هستند که کیفیت و باقیمانده مواد را اندازه گیری می کنند.

استاندارد مرجع، ابزاری جهت اندازه گیری کمیت مورد نظر برای یک واحد اندازه گیری می باشد.

ارزش یک استاندارد مرجع در مقایسه با مرجع پایه تعیین می گردد.

استانداردهای اصلی عموماً توسط سازمان ملی استاندارد، مورد بررسی و نظارت قانونی قرار می گیرد.

با توجه به مقایسه ابزارهای تحلیلی، جهت کالیبراسیون دقیق، نیاز به یک ماده و استاندارد مرجع مرک وجود دارد.

مواد مرجع مرک، نوعی مواد شیمیایی مرک هستند که در شرایط آزمایشگاهی خاص تأیید  و تولید می گردند.

این مواد مرجع، در طی مراحلی با استفاده از فرآیندهای دقیق بر اساس مستندات تأیید و تولید می گردند.

همراه این مواد یک تأییدیه ارائه می شود که روش اندازه گیری مواد و دستگاه ها دقیقاً بیان شده است.

جهت تعیین خواص و مقادیر هر یک از مواد، لازم است که این اندازه گیری ها دقیق و مشخص باشند.

ماده و استاندارد مرجع مرک

انواع ماده و استاندارد مرجع مرک

ماده و استاندارد مرجع مرک، پس از تأیید شدن از مواد مرجعی که تأیید نشدند، معتبر تر می باشند.

با توجه به در دسترس نبودن همیشگی این مواد مرجع، غالباً از مواد مرجع تأیید نشده به جای تأیید شده استفاده می شود.

تفاوت مواد مرجع تأیید شده و نشده در این است که در تأیید نشده جزئیات کمتری در گواهی مواد مطرح می شود.

دو مورد از ماده و استاندارد مرجع مرک شامل ماده مرجع RM و CRM می باشد.

ماده مرجع Reference Material یا RM به ماده ای گفته می شود که یک یا چند ویژگی ارزشی آن تثبیت شده اند.

در صورتی که این ویژگی ها همگن و تثبیت شده باشند، می توان از آن در کالیبراسیون یک دستگاه استفاده کرد.

همچنین با استفاده از آن، ارزیابی یک روش اندازه گیری مقادیر مواد صورت می پذیرد.

ماده مرجع Certified Reference Material یا CRM ماده مرجعی است که همراه با گواهی ارائه می گردد.

در این ماده مقادیر یک یا چند ویژگی ارزشی، قید و گواهی می شود و میزان عدم قطعیت مقادیر تأیید شده اعلام می شود.

ماده شیمیایی مرک آلمان

ترکیب مواد شیمیایی مرک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *