محیط کشت

محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915
محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915

محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915 (مخفف: TSI Agar) یک نوع...

جزئیات جزئیات
محیط کشت سیمون سیترات آگارکدمرک 102501
محیط کشت سیمون سیترات آگارکدمرک 102501

محیط کشت سیمون سیترات آگارکدمرک 102501 (Agar Simmons Citrate Medium)...

جزئیات جزئیات
محیط کشت براث موسل EE Broth MOSSEL بویلون 105403
محیط کشت براث موسل EE Broth MOSSEL بویلون 105403

محیط کشت براث موسل EE Broth MOSSEL بویلون 105403 (EE Broth MOSSEL)...

جزئیات جزئیات
محیط کشت کلمبیا آگاربیس (Columbia agar (base کدمرک 110455
محیط کشت کلمبیا آگاربیس (Columbia agar (base کدمرک 110455

شرکت دانش پژوهان شیمی وارد کننده اصلی انواع محیط کشت...

جزئیات جزئیات
محیط کشت تترا تیونات براث کد105285
محیط کشت تترا تیونات براث کد105285

شرکت دانش پژوهان شیمی یکی ازبزرگترین واردکنندگان...

جزئیات جزئیات
محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار 103915
محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار 103915

محصول محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار 103915 برای تعیین...

جزئیات جزئیات
محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045
محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045

محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045 (Triple Sugar Iron Agar) با...

جزئیات جزئیات
محیط کشت باسیلوس سیریوس MYP AGAR کدمرک 105267
محیط کشت باسیلوس سیریوس MYP AGAR کدمرک 105267

محیط کشت باسیلوس سیریوس MYP AGAR کدمرک 105267، یک محیط کشت...

جزئیات جزئیات
محیط کشت TOS پروپیونات آگار کدمرک: 100043
محیط کشت TOS پروپیونات آگار کدمرک: 100043

محیط کشت TOS پروپیونات آگار کدمرک: 100043، یک محیط کشت است...

جزئیات جزئیات
محیط کشت MRS آگار کدمرک: 110660
محیط کشت MRS آگار کدمرک: 110660

محیط کشت MRS آگار کدمرک: 110660، یک محیط کشت است که ابتدا...

جزئیات جزئیات
محیط کشت استاندارد نوترینت براث کدمرک: 107882
محیط کشت استاندارد نوترینت براث کدمرک: 107882

محیط کشت استاندارد نوترینت براث کدمرک: 107882 (Nutrient Agar)...

جزئیات جزئیات
محیط کشت سابرو دکستروز آگار کدمرک: 107315
محیط کشت سابرو دکستروز آگار کدمرک: 107315

محیط کشت سابرو دکستروز آگار کدمرک: 107315 یک نوع محیط کشت...

جزئیات جزئیات