محیط کشت

محیط کشت پالکام لیستریا سلکتیو آگار
محیط کشت پالکام لیستریا سلکتیو آگار

محیط کشت پالکام لیستریا سلکتیو آگار کد مرک 111755 (PALCAM) یک...

جزئیات جزئیات
محیط کشت ایندو آگار کدمرک 104044
محیط کشت ایندو آگار کدمرک 104044

محیط کشت ایندو آگار کدمرک 104044 (Endo Agar) یک محیط انتخابی...

جزئیات جزئیات
محیط کشت لاکتوز براث Lactose broth کدمرک: 107661
محیط کشت لاکتوز براث Lactose broth کدمرک: 107661

محیط کشت لاکتوز براث Lactose broth کدمرک: 107661 (Lactose broth) یک...

جزئیات جزئیات
محیط کشت جیولیتی کانتونی کد110675
محیط کشت جیولیتی کانتونی کد110675

محیط کشت جیولیتی کانتونی کد110675 (Joulton's Kanamycin Agar) یک محیط...

جزئیات جزئیات
محیط کشت وای جی سی آگار YGC Agar مرک 116000
محیط کشت وای جی سی آگار YGC Agar مرک 116000

محیط کشت وای جی سی آگار YGC Agar مرک 116000 یک محیط انتخابی...

جزئیات جزئیات
محیط کشت لوریل سولفات براثLauryl sulfate broth مرک: 110266
محیط کشت لوریل سولفات براثLauryl sulfate broth مرک: 110266

محیط کشت لوریل سولفات براثLauryl sulfate broth مرک: 110266 (Lauryl Sulfate...

جزئیات جزئیات
محیط کشت ستریماید آگارCetrimaide agar کدمرک: 105284
محیط کشت ستریماید آگارCetrimaide agar کدمرک: 105284

محیط کشت ستریماید آگارCetrimaide agar کدمرک: 105284(Cetrimide agar) یک...

جزئیات جزئیات
محیط کشت مک کانکی Mac CONKEY agar کد مرک: 105465
محیط کشت مک کانکی Mac CONKEY agar کد مرک: 105465

محیط کشت مک کانکی Mac CONKEY agar کد مرک: 105465 یک نوع محیط...

جزئیات جزئیات
محیط کشت بلاد آگار کد 110886
محیط کشت بلاد آگار کد 110886

محیط کشت بلاد آگار کد 110886 یک نوع محیط کشت...

جزئیات جزئیات
محیط کشت اورنج سرم آگار (OSA)
محیط کشت اورنج سرم آگار (OSA)

محیط کشت اورنج سرم آگار (OSA) یک نوع محیط کشت...

جزئیات جزئیات
نمایندگی فروش محیط کشت
نمایندگی فروش محیط کشت

محیط کشت (Culture Medium) یک ماده یا مجموعه‌ای از مواد است که...

جزئیات جزئیات
محیط  کشت
محیط کشت

محیط کشت، یک محیط مصنوعی است که شرایط مناسب برای رشد،...

جزئیات جزئیات