محیط کشت

آگار کد 101615 مرک آلمان
آگار کد 101615 مرک آلمان

پودر آگار کد 101615 مرک آلمان یک ژلاتین گیاهی سفید و نیمه...

جزئیات جزئیات
محیط کشت رینفورس کلاستریدیال آگار کدمرک : 105414
محیط کشت رینفورس کلاستریدیال آگار کدمرک : 105414

محیط کشت رینفورس کلاستریدیال آگار کدمرک : 105414 یک ابزار...

جزئیات جزئیات
محیط کشت sim مدیوم کد مرک 105470
محیط کشت sim مدیوم کد مرک 105470

محیط کشت sim مدیوم کد مرک 105470 یکی از محیط‌های کشت است که...

جزئیات جزئیات
محیط کشت راپاپورت و واسیلیدیس براث (RVS) کد مرک 107700
محیط کشت راپاپورت و واسیلیدیس براث (RVS) کد مرک 107700

محیط کشت راپاپورت و واسیلیدیس براث (RVS) کد مرک 107700 یا...

جزئیات جزئیات
محیط کشت R2A آگار 100416
محیط کشت R2A آگار 100416

محیط کشت R2A آگار 100416 یک ترکیب مخصوص برای کشت...

جزئیات جزئیات
آشنایی با محیط های کشت آزمایشگاه میکروبیولوژی
آشنایی با محیط های کشت آزمایشگاه میکروبیولوژی

آشنایی با محیط های کشت آزمایشگاه میکروبیولوژی آشنایی...

جزئیات جزئیات
 چکونه می توانیم کمکتان کنیم؟