سیگمااآلدریچ

کولین کلرید
کولین کلرید

کولین کلرید ترکیبی از اسفنگومیلین و لسیتین است. پیش...

جزئیات جزئیات
L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات
L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات

L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات یک اسید آمینه قطبی و غیر...

جزئیات جزئیات
ال-فنیل آلانین
ال-فنیل آلانین

ال-فنیل آلانین در سنجش Fluo-4 Ca2+ در یک مطالعه استفاده شده...

جزئیات جزئیات
پلی ال لیزین هیدروبرومید
پلی ال لیزین هیدروبرومید

پلی ال لیزین هیدروبرومید، پلیمرهای Poly-L-lysine را می توان...

جزئیات جزئیات
محلول گلوتارآلدئید
محلول گلوتارآلدئید

محلول گلوتارآلدئید کد G5882، یک دی آلدئید اشباع، یک...

جزئیات جزئیات
D فروکتوز
D فروکتوز

D فروکتوز کد F0127 یا D-(−)-فروکتوز یک نوع شکر مختصر و یک...

جزئیات جزئیات
وانکومایسین هیدروکلراید
وانکومایسین هیدروکلراید

وانکومایسین هیدروکلراید یک آنتی‌بیوتیک است که از...

جزئیات جزئیات
سدیم فسفات مونوبازیک مونوهیدرات
سدیم فسفات مونوبازیک مونوهیدرات

سدیم فسفات مونوبازیک مونوهیدرات (Monobasic Sodium Phosphate...

جزئیات جزئیات
لیزوفسفاتیدیل کولین
لیزوفسفاتیدیل کولین

دانش پژوهان شیمی بزرگترین وارد کننده مواد شیمیایی و...

جزئیات جزئیات
کارمستین (4-متیل فنل) کدC0400
کارمستین (4-متیل فنل) کدC0400

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
     چکونه می توانیم کمکتان کنیم؟