مواد شیمیایی صنعتی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی
لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
پترولیوم اتر 70 – 50
پترولیوم اتر 70 – 50

شرکت دانش پژوهان شیمی یکی از بزرگترین شرکت های وارد...

جزئیات جزئیات
تیتانیوم دی اکسید (تیتان)
تیتانیوم دی اکسید (تیتان)

دانش پژوهان شیمی بزرگترین وارد کننده و توضیع کننده...

جزئیات جزئیات
اسیدبوریک Boric Acid (صنعتی)
اسیدبوریک Boric Acid (صنعتی)

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
زاج سفید
زاج سفید

زاج سفید ازترکیب سولفات مضاعف پتاسیم وآلومینیوم است...

جزئیات جزئیات
فروش سیلیکون دی اکساید
فروش سیلیکون دی اکساید

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
سدیم استارچ گلیکولات صنعتی
سدیم استارچ گلیکولات صنعتی

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
هیدرو سولفیت سدیم
هیدرو سولفیت سدیم

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
بوتیل گلیکول استات
بوتیل گلیکول استات

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
کلراید پتاسیم
کلراید پتاسیم

 دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد...

جزئیات جزئیات
دی پروپیلن گلیکول صنعتی
دی پروپیلن گلیکول صنعتی

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
دی کلسیم فسفات
دی کلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات یک ترکیب شیمیایی است که شامل دو یون...

جزئیات جزئیات
 چکونه می توانیم کمکتان کنیم؟