دانش پژوهان شیمی

نمایندگی مرک

محیط کشت مالاشیت گرین براث
محیط کشت مالاشیت گرین براث

محیط کشت مالاشیت گرین براث یک محیط کشت مخصوص است که...

جزئیات جزئیات
ویژگی ها و کاربرد تریتون ایکس 100
ویژگی ها و کاربرد تریتون ایکس 100

ویژگی ها و کاربرد تریتون ایکس 100، Triton® X-100 یک نام تجاری...

جزئیات جزئیات
کاربرد اسیدفلوریدریک
کاربرد اسیدفلوریدریک

کاربرد اسیدفلوریدریک، اسید فلوریدریک یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
ویژگی ها و کاربرد اتیل استات
ویژگی ها و کاربرد اتیل استات

ویژگی ها و کاربرد اتیل استات، اتیل استات یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
ویژگی ها و کاربرد دی کلرومتان
ویژگی ها و کاربرد دی کلرومتان

ویژگی ها و کاربرد دی کلرومتان، دی‌کلرومتان یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
ویژگی و کاربرد ارتو فسفریک اسید
ویژگی و کاربرد ارتو فسفریک اسید

ویژگی و کاربرد ارتو فسفریک اسید، ارتوفسفریک اسید یکی...

جزئیات جزئیات
ویژگی و کاربرد اسیدسولفوریک
ویژگی و کاربرد اسیدسولفوریک

ویژگی و کاربرد اسیدسولفوریک، اسید سولفوریک یک اسید...

جزئیات جزئیات
1،3-اینداندیون
1،3-اینداندیون

1،3-اینداندیون مرک یک ترکیب شیمیایی است که به صورت...

جزئیات جزئیات
تری کربوکسیلیک اورین
تری کربوکسیلیک اورین

تری کربوکسیلیک اورین یا tricarboxylic acid ammonium salt یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
1-(2-پیریدیل آزو)-2-نفتول (PAN)
1-(2-پیریدیل آزو)-2-نفتول (PAN)

1-(2-پیریدیل آزو)-2-نفتول (PAN) یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات
1،3،5- بنزن تری کربونیل کلرید
1،3،5- بنزن تری کربونیل کلرید

1،3،5- بنزن تری کربونیل کلرید کد 841731 ، یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات
1،2-فنیلن دی آمین
1،2-فنیلن دی آمین

1،2-فنیلن دی آمین کد 814538 یک ترکیب شیمیایی است که از دو...

جزئیات جزئیات