بایگانی برای برچسب: کاربرد دی کلسیم فسفات در صنعت ؟

دی کلسیم فسفات

دی-کلسیم-فسفات--2

دی کلسیم فسفات دی کلسیم فسفات یک ماده شیمیایی با نام انحصاری DCP و فرمول مولکولی O2H4,2CaHPO یا ۴CaHPO و جرم مولکولی ۶٫,۱۳۶ گرم برمول می باشد که در قر...

بیشتر بخوانید 0