بایگانی برای برچسب: کاربرد مورفولین

مورفولین

مورفولین

مورفولین مورفولین یک ماده شیمیای فرار است که که ارگانیک بوده و هتروسکل است و ازترکیب آمین واتر تشکیل شده است. این ماده حلال وقابل انحلال با موادآلی وآ...

بیشتر بخوانید 2