دانش پژوهان شیمی

مرک آلمان

کاربرد 1-وینیل-2-پیرولیدون
کاربرد 1-وینیل-2-پیرولیدون

کاربرد 1-وینیل-2-پیرولیدون (VP) یک ماده...

جزئیات جزئیات
ویژگی ها و کاربرد لیتیوم کلراید
ویژگی ها و کاربرد لیتیوم کلراید

ویژگی ها و کاربرد لیتیوم کلراید، لیتیوم کلراید یک...

جزئیات جزئیات
1و1و1و3و3و3-هگزا متیل دی سیلازان
1و1و1و3و3و3-هگزا متیل دی سیلازان

1و1و1و3و3و3-هگزا متیل دی سیلازان کد 112186 یک آنزیم است که در...

جزئیات جزئیات
اتانول آزمایشگاهی
اتانول آزمایشگاهی

اتانول آزمایشگاهی یکی از ترکیبات شیمیایی پراستفاده...

جزئیات جزئیات
تری سدیم سیترات دی هیدرات کد 106448
تری سدیم سیترات دی هیدرات کد 106448

دانش پژوهان شیمی یکی از بزرگترین وارد کنندگان مواد...

جزئیات جزئیات
نیترات آهن (III) کدمرک 103883
نیترات آهن (III) کدمرک 103883

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
اسید هیدرو سولفید سدیم
اسید هیدرو سولفید سدیم

دانش پژوهان شیمی بزرگترین وارد کننده و توضیع کننده...

جزئیات جزئیات
تری اتیل آمین
تری اتیل آمین

دانش پژوهان شیمی بزرگترین وارد کننده مواد شیمیایی و...

جزئیات جزئیات
تترا هیدرو فوران کد مرک 108101
تترا هیدرو فوران کد مرک 108101

دانش پژوهان شیمی بزرگترین وارد کننده مواد شیمیایی و...

جزئیات جزئیات
آب HPLC (آب کارماتوگرافی)کد 115333
آب HPLC (آب کارماتوگرافی)کد 115333

دانش پژوهان شیمی بزرگترین وارد کننده مواد شیمیایی و...

جزئیات جزئیات
تترا کلرو اوریک اسید سه آبه.نام مترادف کلرید طلا(lll)
تترا کلرو اوریک اسید سه آبه.نام مترادف کلرید طلا(lll)

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
ترکیبات مواد شیمیایی
ترکیبات مواد شیمیایی

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات