دانش پژوهان شیمی

سیگماآلدریچ

تری گلیسرول کد 17782 سیگماآلدریچ
تری گلیسرول کد 17782 سیگماآلدریچ

تری گلیسرول کد 17782 سیگماآلدریچ یکی از مهم‌ترین...

جزئیات جزئیات
دی کلرو ایزوسیانورات سدیم
دی کلرو ایزوسیانورات سدیم

دی کلرو ایزوسیانورات سدیم (Sodium Dichloroisocyanurate) که به...

جزئیات جزئیات
قلع (II) 2-اتیل هگزانوات
قلع (II) 2-اتیل هگزانوات

قلع (II) 2-اتیل هگزانوات یک ترکیب شیمیایی پیچیده و...

جزئیات جزئیات
ال سرین اسید آمینه سیگما
ال سرین اسید آمینه سیگما

ال سرین اسید آمینه سیگما کد S4500 یک نوع اسید...

جزئیات جزئیات
کولین کلرید
کولین کلرید

کولین کلرید ترکیبی از اسفنگومیلین و لسیتین است. پیش...

جزئیات جزئیات
L-α-فسفاتیدیل کولین
L-α-فسفاتیدیل کولین

L-α-فسفاتیدیل کولین کد p3556 متعلق به کلاس...

جزئیات جزئیات
متیل استئارات
متیل استئارات

متیل استئارات یا متیل اکتادکانوئیک اسید یک متیل استر...

جزئیات جزئیات
L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات
L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات

L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات یک اسید آمینه قطبی و غیر...

جزئیات جزئیات
پلی ال لیزین هیدروبرومید
پلی ال لیزین هیدروبرومید

پلی ال لیزین هیدروبرومید، پلیمرهای Poly-L-lysine را می توان...

جزئیات جزئیات
D فروکتوز
D فروکتوز

D فروکتوز کد F0127 یا D-(−)-فروکتوز یک نوع شکر مختصر و یک...

جزئیات جزئیات
پنی سیلین-استرپتومایسین
پنی سیلین-استرپتومایسین

پنی سیلین-استرپتومایسین، پنی سیلین، یک آنتی بیوتیک...

جزئیات جزئیات
داکسی سایکلین هیکلات
داکسی سایکلین هیکلات

ساختار شیمیایی: تتراسایکلین داکسی سایکلین هیکلات...

جزئیات جزئیات