دانش پژوهان شیمی

سیگماآلدریچ

خرید روغن سیلیکون سیگما
خرید روغن سیلیکون سیگما

خرید روغن سیلیکون سیگما یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
ال سرین اسید آمینه سیگما
ال سرین اسید آمینه سیگما

ال سرین اسید آمینه سیگما کد S4500 یک نوع اسید...

جزئیات جزئیات
کولین کلرید
کولین کلرید

کولین کلرید ترکیبی از اسفنگومیلین و لسیتین است. پیش...

جزئیات جزئیات
L-α-فسفاتیدیل کولین
L-α-فسفاتیدیل کولین

L-α-فسفاتیدیل کولین کد p3556 متعلق به کلاس...

جزئیات جزئیات
متیل استئارات
متیل استئارات

متیل استئارات یا متیل اکتادکانوئیک اسید یک متیل استر...

جزئیات جزئیات
L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات
L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات

L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات یک اسید آمینه قطبی و غیر...

جزئیات جزئیات
پلی ال لیزین هیدروبرومید
پلی ال لیزین هیدروبرومید

پلی ال لیزین هیدروبرومید، پلیمرهای Poly-L-lysine را می توان...

جزئیات جزئیات
D فروکتوز
D فروکتوز

D فروکتوز کد F0127 یا D-(−)-فروکتوز یک نوع شکر مختصر و یک...

جزئیات جزئیات
پنی سیلین-استرپتومایسین
پنی سیلین-استرپتومایسین

پنی سیلین-استرپتومایسین، پنی سیلین، یک آنتی بیوتیک...

جزئیات جزئیات
داکسی سایکلین هیکلات
داکسی سایکلین هیکلات

ساختار شیمیایی: تتراسایکلین داکسی سایکلین هیکلات...

جزئیات جزئیات
محلول جنتامایسین
محلول جنتامایسین

محلول جنتامایسین که به نام جنتیومایسین C نیز شناخته می...

جزئیات جزئیات
نمک سدیم آمپی سیلین
نمک سدیم آمپی سیلین

نمک سدیم آمپی سیلین، ساختار شیمیایی: ß-لاکتام - این...

جزئیات جزئیات