دانش پژوهان شیمی

مواد شیمیایی

ویژگی ها و کاربرد کلرید آهن 4 آبه
ویژگی ها و کاربرد کلرید آهن 4 آبه

ویژگی ها و کاربرد کلرید آهن 4 آبه، کلرید آهن(III) ترکیب...

جزئیات جزئیات
ماده شیمیایی دیاستاز در تولید عسل
ماده شیمیایی دیاستاز در تولید عسل

ماده شیمیایی دیاستاز در تولید عسل، دیاستاز یک آنزیم...

جزئیات جزئیات
بتا-سیتوسترول
بتا-سیتوسترول

بتا-سیتوسترول S1270 یک ترکیب گیاهی از...

جزئیات جزئیات
اسید آراکیدونیک
اسید آراکیدونیک

اسید آراکیدونیک کد 10931 یک نوع اسید چرب اشباع‌نشده است...

جزئیات جزئیات
اسید استئاریک سیگما
اسید استئاریک سیگما

اسید استئاریک سیگما کد 85679 یک ترکیب شیمیایی است که در...

جزئیات جزئیات
محلول نمک دی سولفات G 418
محلول نمک دی سولفات G 418

محلول نمک دی سولفات G 418 کد G8168 یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
آمفوتریسین بی سیگما
آمفوتریسین بی سیگما

آمفوتریسین بی سیگما کد A9528 یا "آمفوتریسین B solubilized" یک...

جزئیات جزئیات
سولفات کولیستین سیگما
سولفات کولیستین سیگما

سولفات کولیستین سیگما کدC4461 یا (Colistin Sulfate Salt) یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
سیکلوهگزامید سیگما
سیکلوهگزامید سیگما

سیکلوهگزامید سیگما کد 01810 یک ترکیب شیمیایی با فرمول C6H12...

جزئیات جزئیات
کانامایسین سولفات سیگما
کانامایسین سولفات سیگما

ماده کانامایسین سولفات سیگما کد 60615 یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات
تتراسایکلین سیگما
تتراسایکلین سیگما

تتراسایکلین سیگما یک گروه از آنتی‌ بیوتیک‌ هاست که بر...

جزئیات جزئیات
اکتینومایسین دی سیگما
اکتینومایسین دی سیگما

اکتینومایسین دی سیگما کد A1410 یا (اکتینومایسین D) یک...

جزئیات جزئیات