بایگانی‌های فروشگاه - دانش پژوهان شیمی

ارتباط با ما :

daneshchemistry78@gmail.com

021-66859220

فروشگاه

N-استیل-ال-سیستئین
N-استیل-ال-سیستئین

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
پلی وینیلیدین فلوراید
پلی وینیلیدین فلوراید

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
رسوراترول سیگماآلدریچ
رسوراترول سیگماآلدریچ

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
سارکوزین
سارکوزین

سارکوزین کدS9881 را می توانید از شرکت دانش پژوهان شیمی که...

جزئیات جزئیات
محلول متیل گلیوکسال
محلول متیل گلیوکسال

خرید محلول متیل گلیوکسال کد M0252 را می توانید از شرکت...

جزئیات جزئیات
مفنامیک اسید
مفنامیک اسید

مفنامیک اسید کد M0252600 را می توانید از شرکت دانش پژوهان...

جزئیات جزئیات
اپی گالوکاتچین گالات سیگما
اپی گالوکاتچین گالات سیگما

اپی گالوکاتچین گالات سیگما کد E4143 را می توانید از شرکت...

جزئیات جزئیات
راپامایسین سیگماآلدریچ
راپامایسین سیگماآلدریچ

راپامایسین سیگماآلدریچ کد 553210 را می توانید از شرکت...

جزئیات جزئیات
بربرین کلراید سیگما
بربرین کلراید سیگما

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
پرفلورودسیل تری اتوکسی سیلان
پرفلورودسیل تری اتوکسی سیلان

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
خرید رتینوئیک اسید R2625
خرید رتینوئیک اسید R2625

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
هگزامتیل دیسیلازان
هگزامتیل دیسیلازان

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات