فروشگاه

آلانیل-گلوتامین-S
آلانیل-گلوتامین-S

آلانیل-گلوتامین-S یا مکمل Ala-Gln یک شکل پایدار از...

جزئیات جزئیات
L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات
L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات

L- تیروزین سدیم سالت دی هیدرات یک اسید آمینه قطبی و غیر...

جزئیات جزئیات
ال-فنیل آلانین
ال-فنیل آلانین

ال-فنیل آلانین در سنجش Fluo-4 Ca2+ در یک مطالعه استفاده شده...

جزئیات جزئیات
پلی ال لیزین هیدروبرومید
پلی ال لیزین هیدروبرومید

پلی ال لیزین هیدروبرومید، پلیمرهای Poly-L-lysine را می توان...

جزئیات جزئیات
محلول گلوتارآلدئید
محلول گلوتارآلدئید

محلول گلوتارآلدئید کد G5882، یک دی آلدئید اشباع، یک...

جزئیات جزئیات
D فروکتوز
D فروکتوز

D فروکتوز کد F0127 یا D-(−)-فروکتوز یک نوع شکر مختصر و یک...

جزئیات جزئیات
تونیکامایسین
تونیکامایسین

تونیکامایسین، عمدتاً در تحقیقات علمی در زمینه...

جزئیات جزئیات
وانکومایسین هیدروکلراید
وانکومایسین هیدروکلراید

وانکومایسین هیدروکلراید یک آنتی‌بیوتیک است که از...

جزئیات جزئیات
اسپکتینومایسین دی هیدروکلراید
اسپکتینومایسین دی هیدروکلراید

اسپکتینومایسین دی هیدروکلراید، ساختار شیمیایی:...

جزئیات جزئیات
آنتی بیوتیک G 418
آنتی بیوتیک G 418

آنتی بیوتیک G 418، یک ترکیب شیمیایی مهم و گسترده‌ است که...

جزئیات جزئیات
محلول نئومایسین
محلول نئومایسین

محلول نئومایسین (Neomycin Solution) یک آنتی‌بیوتیک از خانواده...

جزئیات جزئیات
پورومایسین دی هیدروکلراید
پورومایسین دی هیدروکلراید

پورومایسین دی هیدروکلراید یک آنتی بیوتیک...

جزئیات جزئیات