فروشگاه

ویژگی ها و کاربرد لیتیوم کلراید
ویژگی ها و کاربرد لیتیوم کلراید

ویژگی ها و کاربرد لیتیوم کلراید، لیتیوم کلراید یک...

جزئیات جزئیات
ویژگی ها و کاربرد گلوکونات سدیم
ویژگی ها و کاربرد گلوکونات سدیم

ویژگی ها و کاربرد گلوکونات سدیم، گلوکونات سدیم یک...

جزئیات جزئیات
ویژگی ها و کاربرد کلرید آهن 4 آبه
ویژگی ها و کاربرد کلرید آهن 4 آبه

ویژگی ها و کاربرد کلرید آهن 4 آبه، کلرید آهن(III) ترکیب...

جزئیات جزئیات
تری کربوکسیلیک اورین
تری کربوکسیلیک اورین

تری کربوکسیلیک اورین یا tricarboxylic acid ammonium salt یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
1-(2-پیریدیل آزو)-2-نفتول (PAN)
1-(2-پیریدیل آزو)-2-نفتول (PAN)

1-(2-پیریدیل آزو)-2-نفتول (PAN) یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات
1،3،5- بنزن تری کربونیل کلرید
1،3،5- بنزن تری کربونیل کلرید

1،3،5- بنزن تری کربونیل کلرید کد 841731 ، یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات
1،2-فنیلن دی آمین
1،2-فنیلن دی آمین

1،2-فنیلن دی آمین کد 814538 یک ترکیب شیمیایی است که از دو...

جزئیات جزئیات
زایلن مرک کد 822337
زایلن مرک کد 822337

زایلن مرک کد 822337 (Xylene Merck) یکی از انواع تجاری زایلن است...

جزئیات جزئیات
استریل متاکریلات سیگما
استریل متاکریلات سیگما

استریل متاکریلات سیگما کد 411442 یک ترکیب شیمیایی است که...

جزئیات جزئیات
1-هیدروکسی سیکلوهگزیل فنیل کتون
1-هیدروکسی سیکلوهگزیل فنیل کتون

1-هیدروکسی سیکلوهگزیل فنیل کتون کد 405612 یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
محلول هیدروکسید بیس اتیلن دی آمین مس
محلول هیدروکسید بیس اتیلن دی آمین مس

محلول هیدروکسید بیس اتیلن دی آمین مس (II) کد 442305 یک ماده...

جزئیات جزئیات
ال سرین اسید آمینه سیگما
ال سرین اسید آمینه سیگما

ال سرین اسید آمینه سیگما کد S4500 یک نوع اسید...

جزئیات جزئیات