دانش پژوهان شیمی

فروشگاه

5-برومو سالیسیل آلدهید
5-برومو سالیسیل آلدهید

5-برومو سالیسیل آلدهید کد 137286 یک ترکیب شیمیایی است که...

جزئیات جزئیات
3-مورفولینوپروپان سولفونیک اسید
3-مورفولینوپروپان سولفونیک اسید

3-مورفولینوپروپان سولفونیک اسید کد 106129 که به اختصار MOPS...

جزئیات جزئیات
آلیل الکل
آلیل الکل

آلیل الکل (Allyl alcohol) یک ترکیب شیمیایی است که فرمول...

جزئیات جزئیات
اتیلن دی آمین تتراستیک اسید
اتیلن دی آمین تتراستیک اسید

اتیلن دی آمین تتراستیک اسید (EDTA) کد E6760 یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات
سیانوریک اسید
سیانوریک اسید

سیانوریک اسید یکی از مواد شیمیایی حیاتی است که در...

جزئیات جزئیات
دی کلرو ایزو سیانوریک اسید سدیم سالت
دی کلرو ایزو سیانوریک اسید سدیم سالت

دی کلرو ایزو سیانوریک اسید سدیم سالت یک ماده شیمیایی...

جزئیات جزئیات
تری گلیسرول کد 17782 سیگماآلدریچ
تری گلیسرول کد 17782 سیگماآلدریچ

تری گلیسرول کد 17782 سیگماآلدریچ یکی از مهم‌ترین...

جزئیات جزئیات
دی کلرو ایزوسیانورات سدیم
دی کلرو ایزوسیانورات سدیم

دی کلرو ایزوسیانورات سدیم (Sodium Dichloroisocyanurate) که به...

جزئیات جزئیات
4-هیدروکسی استوفنون
4-هیدروکسی استوفنون

4-هیدروکسی استوفنون کد 804311 یک ترکیب شیمیایی با فرمول...

جزئیات جزئیات
4-کلروآنیلین
4-کلروآنیلین

4-کلروآنیلین یک ترکیب شیمیایی آروماتیک است که از...

جزئیات جزئیات
قلع (II) 2-اتیل هگزانوات
قلع (II) 2-اتیل هگزانوات

قلع (II) 2-اتیل هگزانوات یک ترکیب شیمیایی پیچیده و...

جزئیات جزئیات
محیط کشت جیولیتی کانتونی براث
محیط کشت جیولیتی کانتونی براث

محیط کشت جیولیتی کانتونی براث کد 110675 یکی از محیط‌های...

جزئیات جزئیات