بایگانی برای برچسب: آب مقطر

آب مقطر

آب مقطر

آب مقطر یکی از مواد شیمیایی صنعتی که به عنوان حلال در مواد شیمیایی دیگر استفاده می شود آب مقطر است. این ماده در واقع از همان آب معمولی به دست می آید. ...

بیشتر بخوانید 0