بایگانی برای برچسب: خطرات بهداشتی

آمونیاک

آمونیاک (مونو نیتروژن تری هیروژن) NH3

آمونیاک آمونیاک (انگلیسی Ammonia)  از تجزیهٔ مواد آلی ازت دار هم‌چون اوره ادرار به‌دست می‌آید. مولکول آمونیاک از ترکیب یک اتم نیتروژن و سه اتم هیدروژن...

بیشتر بخوانید 0