بایگانی برای برچسب: زاج سفید

زاج سفید

خواص زاج سفید

زاج سفید زاج سفید ازترکیب سولفات مضاعف پتاسیم وآلومینیوم است که سولفات آلومینیوم با نام تجاری آلوم یا زاج سفید می باشد. زاج یک نوع سنگ بلوری شکل است ک...

بیشتر بخوانید 0