بایگانی برای برچسب: فروش مواد شیمیایی صنعتی

نمایندگی فروش مواد شیمیایی صنعتی

مواد شیمیایی

یکی از مهمترین وظایف نمایندگی مرک در ایران، فروش مواد شیمیایی صنعتی در کشور می باشد. مواد شیمیایی خالص که در صنایع مختلفی استفاده می شود، مواد شیمیایی...

بیشتر بخوانید 2