بایگانی برای برچسب: موارد کاربرد آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

نام دیگر آب اکسیژنه، هیدروژن پراکسید است. این ماده یک اکسید کننده متداول است که به عنوان سفید کننده کاربرد های فراوانی دارد. هیدروژن پراکسید  از خانوا...

بیشتر بخوانید 0