بایگانی برای برچسب: کاربرد بی کربنات آمونیوم،صنایع غذایی،کود و تقویت کننده خاک،کود اوره،پاک کننده رسوبات

بی کربنات آمونیوم کد ۱۰۱۱۳۱

101131

بی کربنات آمونیوم کد ۱۰۱۱۳۱ بی کربنات آمونیوم کد ۱۰۱۱۳۱ یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی (NH4HCO3) است. این ترکیب نام های بسیاری دارد که ، نشانگر تاریخچه...

بیشتر بخوانید 0