محیط کشت

محیط کشت EC براث مرک 110765
محیط کشت EC براث مرک 110765

در این مقاله شما را با محصول محیط کشت EC براث مرک 110765...

جزئیات جزئیات
انواع محیط های کشت
انواع محیط های کشت

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
محیط کشت کاتالازتست آگار
محیط کشت کاتالازتست آگار

فروش تمامی محیط کشتهای برند مرک آلمان در شرکت دانش...

جزئیات جزئیات
محیط کشت شکلات آگار
محیط کشت شکلات آگار

فروش تمامی محیط کشتهای برند مرک آلمان در شرکت دانش...

جزئیات جزئیات
انواع محیط کشت پرکاربرد
انواع محیط کشت پرکاربرد

شرکت دانش پژوهان شیمی وارد کننده اصلی محصولات مرک...

جزئیات جزئیات
محیط کشت سولفیت تریپتوزسیکلوسرین آگارTSC کد111972
محیط کشت سولفیت تریپتوزسیکلوسرین آگارTSC کد111972

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی...

جزئیات جزئیات
محیط کشت چیست و چه کاربردی دارد؟
محیط کشت چیست و چه کاربردی دارد؟

شرکت دانش پژوهان شیمی وارد کننده اصلی انواع محیط کشت...

جزئیات جزئیات
محیط کشت اکسیداتیو
محیط کشت اکسیداتیو

شرکت دانش پژوهان شیمی وارد کننده اصلی انواع محیط کشت...

جزئیات جزئیات
محیط کشت ائوزین متیلن بلو EMB کد109278
محیط کشت ائوزین متیلن بلو EMB کد109278

شرکت دانش پژوهان شیمی وارد کننده اصلی انواع محیط کشت...

جزئیات جزئیات
محیط کشت Orthonitro Phenul-B-D-galacto Pyramside
محیط کشت Orthonitro Phenul-B-D-galacto Pyramside

محیط کشت Orthonitro Phenul-B-D-galacto Pyramside یک محیط کشت است که برای...

جزئیات جزئیات
محیط کشت ویولت ردبایل گلوکزآگار VRBD کد 110275
محیط کشت ویولت ردبایل گلوکزآگار VRBD کد 110275

شرکت دانش پژوهان شیمی وارد کننده اصلی انواع محیط کشت...

جزئیات جزئیات
محیط کشت یست اگستراکت آگار 500 گرمی مرک 113116
محیط کشت یست اگستراکت آگار 500 گرمی مرک 113116

شرکت دانش پژوهان شیمی وارد کننده اصلی انواع محیط کشت...

جزئیات جزئیات
 چکونه می توانیم کمکتان کنیم؟