بایگانی برای برچسب: آب اکسیژنه

آب اکسیژنه

sv

آب اکسیژنه  این ماده یک اکسید کننده متداول است که به عنوان سفید کننده استفاده می شود . هیدروژن پراکسید ساده ترین پراکسید است . به دلیل خاصیت ضد عفونی ...

بیشتر بخوانید 0