بایگانی برای برچسب: راه های دفع الکل از بدن

انواع الکل

انواع الکل های مصرفی

انواع الکل های مصرفی از ترکیبات آلی هیدروکسل (-OH ) بوجود می آیند، متانول یا الکل چوب یکی از ساده ترین الکلهاست. در سوخت و به عنوان حلال کاربرد زیادی ...

بیشتر بخوانید 2