بایگانی برای برچسب: سوربات مواد شیمیایی مرک آلمان

سوربات مواد شیمیایی مرک آلمان در صنایع غذایی

سوربات مواد شیمیایی مرک آلمان در صنایع غذایی

سوربات مواد شیمیایی مرک آلمان در صنایع غذایی، یکی از مواد نگهدارنده است که در مواد غذایی مختلفی به کار می رود. اسید سوربیک از نام درخت سوربوس اکوپاریا...

بیشتر بخوانید 0