بایگانی برای برچسب: مواد شیمیایی مرک آلمان

انواع پرکاربرد محیط های کشت

agar

انواع پرکاربرد محیط های کشت محیط های کشت،محیط هایی هستند که برای کشت سلولها و انواع میکروبها مورد استفاده قرار می گیرند.انواع پرکاربرد محیط های کشت م...

بیشتر بخوانید 0