بایگانی برای برچسب: موراد مصرف نیترات پتاسیم

پتاسیم نیترات

پتاسیم نیترات

پتاسیم نیترات یا شوره (با فرمول شیمیایی KNO3) در محل‌هایی مانند دیوارهٔ غارها به صورت طبیعی به شکل گرد سفید رنگی وجود دارد. جرم مولکولی این ماده 101.1...

بیشتر بخوانید 2