بایگانی برای برچسب: ویژگی فیزیکی شیمیایی بی کربنات سدیم

بی کربنات آمونیوم کد ۱۰۱۱۳۱

101131

بی کربنات آمونیوم کد ۱۰۱۱۳۱ بی کربنات آمونیوم کد ۱۰۱۱۳۱ یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی (NH4HCO3) است. این ترکیب نام های بسیاری دارد که ، نشانگر تاریخچه...

بیشتر بخوانید 0