بایگانی برای برچسب: کاربردهای کلرید سدیم کدمرک 106400

کلرید سدیم کدمرک ۱۰۶۴۰۰

106400

کلرید سدیم کدمرک ۱۰۶۴۰۰ کلرید سدیم کدمرک ۱۰۶۴۰۰ که همان نمک خوراکی، یک نمک یونی می باشد که در آن یون های سدیم و کلراید با نسب ۱:۱ وجود دارند. معمولا ب...

بیشتر بخوانید 0