دانش پژوهان شیمی

راه های ارتباطی :

آدرس: تهران، پایین تر از میدان جمهوری، برج اداری سهیل

راههای ارتباطی
شماره های تماس:
021-66859216
021-66859220  (ساعات تماس:8.30 الی 19)
واتساپ:09129618292  (24ساعت)

اسیدسولفوریک

اسیدسولفوریک

اسیدسولفوریک با فرمول 4SO2H که در گذشته جوهرگوگرد یا هیدروژن سولفات خوانده می شد،اسیدی با چگالی بالا،بی رنگ وبسیار قوی است که باهر درصدی در آب حل می شود. این ماده یکی از مهم ترین مواد سیمیایی موجود در جهان است که از واکنش اب با سولفور تری اکسید ساخته می شود.

 

images 17

اسید سولفوریک چیست؟ 

اسید سولفوریک که در گذشته با نام جوهر گوگرد خوانده می شد،اسیدی بسیار قوی است که با هردرصدی در آب حل می شود و فرمول شیمیایی آن 4SO2H است.پی اچ(PH) این اسید 0,5 می باشد.این ماده دارای مولکول های قطبی است که می توانند با یکدیگر پیوند هیدروژنی بر قرارکنند.

اسیدسولفوریک مایعی است با نقطه جوش بالا و همچنین یک مایع ویسکوز(دارای گران روی زیاد)محسوب می شود.همین شرایط مولکولی باعث می شود که به خوبی در آب حل شود و محلولهای اسیدی مختلف تولیدکند. اسیدی معدنی و بسیار قوی است که بطور طبیعی درگازهای خارج شده از اتش فشان وجود دارد.

مهمترین کاربردهای آن کدام است؟

این ماده با هر درصدی درآب حل می شود.

واکنش آن با آب بشدت گرمازا است به همین دلیل بایداز اضافه کردن یک باره آب به آن اجتناب کرد.

اسیدسولفوریک میل ترکیبی زیادی با آب دارد به طوری که در واکنش با سایر مواد،هیدروژن و اکسیژن آنها را به صورت آب جدا می کند.

اسیدسولفوریک خورنده است و قسمت عمده ای از باران اسیدی را تشکیل می دهد.قطرات آب به هنگام بارش با آلاینده های کارخانه ها و خودروها که در هوا معلق هستند واکنش می دهند و تولید اسید می کنند. به فلزات واکنش نشان می دهد و هرچه دما بالاتر روند میزان این واکنش بیشتر خواهد شد اما بر روی جیوه و سرب تاثیری ندارد.اسید سولفوریک در لیست مواد خطرناک قرار گرفته است.

اسید سولفوریک

کاربردهای اسیدسولفوریک

عمده ترین کاربرد اسیدسولفوریک درتهیه کود شیمیایی فسفاته می باشد.تولید کودهای شیمیایی 60درصد بازار مصرف اسیدسولفوریک را به خود اختصاص داده است.صنایع معدنی و فلزی نیز در حدود 4درصر بازار مصرف جهانی اسید سولفوریک را به خود اختصاص داده است.در ادامه موارد کاربرد اسیدسولفوریک به تفکیک شرح داده شده است.

کودهای شیمیایی

نرخ رشد مصرف اسیدسولفوریک درساخت کودهای شیمیایی در آمریکا بین سالهای 1985 تا 1997 حدود 2,2 درصد بوده است و این میزان در طی سالهای 1997 تا 2004  به حدود 3,9 رسیده است.اسیدسولفوریک درتولید اسید فسفریک،کود سولفات آمونیوم و کود سوپرفسفات نرمال (ساده)بصورت مستقیم مصرف می گردد.اسیدفسفریک خودماده اولیه تولید کودهای مختلف فسفاته است.

الف) اسیدفسفریک

بخش عمده اسیدسولفوریک جهان جهت تولیداسیدفسفریک ازفرایند مرطوب(Wet Process) مورد استفاده قرار می گیرد.شایان ذکر است که در تولید اسیدفسفریک کوره ای از اسیدسولفوریک به عنوان ماده اولیه استفاده نمی شود.البته درسالهای اخیر حجم بالای تولیداسیدفسفریک از فرایند مرطوب موجب شده است تا اسید فسفریک تولید شده از این فرایند خالص سازی شده و علاوه بر تولید کودهای شیمیایی در صنایع دیگر نیز بجای اسید فسفریک کوره ای نیز مورد استفاده قرار گیرد.

باتوجه به بالا بودن میزان تولید اسیدفسفریک جهان از اسیدسولفوریک،بازار این ماده بسیار تحت تاثیر بازارجهانی اسیدفسفریک و کودهای شیمیایی تولیدی از آن قرار دارد.

ب)کود سولفات آمونیوم

بخشی از اسیدسولفوریک جهان در تولید کود سولفات آمونیوم مصرف می گردد.در این فرایند از آمونیاک و اسید سولفوریک استفاده می شود.

پ) کود سوپر فسفات نرمال ساده

کود سوپر فسفات نرمال(NSP) از اضافه کردن اسیدسولفوریک به سنگ فسفات تولید می شود.دراین فرایند فسفات موجود در سنگ،به مونو فسفات نرمال کمترین میزان P2O5 را در بین کودهای فسفاته دارا باشد ولذا مصرف آن محدود می باشد.

ت)استفاده مستقیم از اسیدسولفوریک

بخش اندکی از اسیدسولفوریک مورد استفاده در صنایع کود شیمیایی نیز بطور مستقیم درمخلوط کودهای مایع مورد استفاده قرار می گیرد.

صنایع معدنی و فلزی

موارد کاربرد اسیدسولفوریک درصنایع معدن شامل استخراج مس،استخراج اورانیوم، انادیوم و شستشو و آماده سازی فلزات برای رنگ و پوشش است.

الف) استخراج فلزات مس،سرب و روی

استخراج و تغلیظ سنگ معدن حاوی مس،روی یاسرب غالبا با استفاده از اسیدسولفوریک انجام می گردد.

ب) استخراج اورانیوم وانادیوم 

دراوایل دهه 1980 حجم زیادی از اسیدسولفوریک جهان مصرف استخراج اورانیوم و محصول جانبی آن و انادیوم گردید.بعد از آن به علت اینکه فعالیتهای هسته ای محدود به قوانین بین الملل گردید،میزان استفاده از اسیدسولفوریک نیز در این زمینه روبه کاهش گذارد.

پ) صنایع فولاد و آهن

اسیدسولفوریک به دو منظور درصنایع فولاد مورد استفاده قرار میگیرد.یکی بازیافت گازهای محتوی آمونیاک بوسیله اسیدسولفوریک که منجربه تولیدسولفات آمونیوم به عنوان محصول جانبی صنعت فولاد می گردد و دیگری رسوب زدایی توسط اسید (PicKling) که در این عملیات اکسیدهای فلزات،چربی ها و نمک ها و حتی زنگ آهن از روی سطح فولاد زدوده می شود.

ت) سایر صنایع معدنی 

اسیدسولفوریک می تواند برای تصفیه سایر مواد معدنی نظیر سنگهای طلا و مس _ نقره نیز مورد استفاده قرار گیرد.همچنین این اسید در تولید سولفات مس(کات کبود)،سولفات منگنز،سولفات نیکل،انواع سولفاتهای آهن(زاج سبز و زاج سفید)،سولفات سدیم و سولفات روی کاربرد دارد.در تولید سولفات آمونیوم از بوکسیت نیز اسید سولفوریک به میزان 5/. کیلو گرم به ازای تولید یک کیلو گرم محصول مصرف می گردد.

سایر موارد مصرف 

الف) سنتز مواد شیمیایی

 •  از اسید سولفوریک و نمک طعام
 • اسید کرومیک و بی کرومات
 • در فرایند تولید مواد شیمیایی مختلف، از اسید سولفوریک استفاده می شود. این مواد عبارتند از:
 • تولید متیل متاکریلات از روش استو سیانو هیدری
 • تولید کاپرو لاکتام و تولید محصول جانبی سولفات آمونیوم
 • اسید فلوریک از سنگ معدن فلور اسپار
 • دی اکسید تیتانیوم ازفرایند سولفات
 • اکریلو نیتریل از پروپیلن
 • مواد منفجره همانند نیترو گلیسرین ، نیترو سلولز و نیتروبنزن
 • تولید اسید کلریدریک
 • کرومات ها
 • اسید سیتریک از اسید سولفوریک و سیترات کلسیم
 • اسید بوریک از اسیدسولفوریک و بورات سدیم
 • فورفورال از پنتوسن و اسید سولفوریک
 • ایزو پروپیل الکل و اتانول از اولفین ها
 • فنل از کومن و اسیدسولفوریک

ب) تصفیه روغن موتور

در فرایند تولید روغن موتور و تصفیه دوم روغنهای موتور کارکرده و همچنین  در فرایند تولید گریس از اسیدسولفوریک استفاده می شود.

ج) تولید باطری های اتومبیل و آب باطری

اسیدسولفوریک به عنوان الکترولیت در باطری های اسیدی مورد استفاده قرار می گیرد. مورد مصرف این باطری ها در اتومبیل ها می باشد. اگر چه مقدار و غلظت اسید مورد نیاز برای هر باطری می تواند متفاوت باشد. واحد به ازای یک واحد سرب /اما نسبت میزان مصرف اسید به مصرف سرب در هر باطری ثابت و برابر 2 می باشد.

د) تصفیه اب (water treatment)

اسیدسولفوریک در تسویه آب و پساب، در کنترل (PH) احیای رزین مبدل یونی جهت رسوب دهی یون ها و در نهایت تولید اب عاری از یون مورد استفاده قرار می گیرد. از اسید سولفوریک جهت افزایش (PH) آب تا 6 و رسوب املاح آب استفاده می گردد.پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیرو گاه ها بزرگترین مراکز مصرف کننده آب بدون املاح هستند.لذا مصرف اسید سولفوریک آنها نیز قابل توجه است.

ه) سایر موارد کاربرد

اسیدسولفوریک در صنایع مختلف دیگری نیز کاربرد دارد که عبارتند از:

 • در کارخانه جات سالامبور سازی جهت خیساندن پوست و زدودن چربی
 • در صنعت چرم سازی برای زدودن چربی از چرم خام
 • در واحدهای آماده سازی و ریسندگی و رنگ آمیزی پشم
 • در صنعت لاستیک سازی جهت شستشو و کنترل (PH)
 • در صنعت نساجی برای تثبیت رنگ پارچه و نخ و خنثی سازی
 • در کارخانجات روغن نباتی حهت زدودن چربی از ماشین آلات و محیا سازی تفاله دانه برای خوراک دام طیور
 • در برخی از واحدهای پودر و مایع شوینده جهت سولفوناسیون و تولید محلول چربی گیر وباز کننده لوله فاضلاب و شستشوی کاشی
 • در صنعت کاغذ جهت کنترل (PH) و تصفیه کاغذ و زدودن ناخالصی های معدنی
 • در صنعت تولید کلر در سلهای دیافراگمی جهت خشک کردن و آب گیری گاز کلر

اهمیت استراتژیک کالا

همانطور که ذکر شد، عمده کاربرد اسید سولفوریک در تولید کودهای فسفاته است. اهمیت استراتژیک اسیدسولفوریک نیز درهمین راستاست، بارشد روز افزون جمعیت جهان و محدودیت زمین های کشاورزی،میزان بهره وری و راندمان تولید محصول از خاک به ازای هر واحد،ضرورتا باید افزوده شود.تا بتواند پاسخگوی رشد فرایند جمعیت باشد. امروزه این کار دیگر با کودهای حیوانی انجام نمی شود. چرا که کودهای حیوانی تنها فیزیک خاک را تغییر می دهند و خاک را برای رشد اماده می کنند، اما از نظر مواد مغذی برای گیاهان بسیار فقیر هستند.

برای بالا بردن بهره وری خاک،استفاده از کود های شیمیایی ضرورت شناخته شده ای است.همانطور که در بخش موارد کاربرد ذکر شد،اسیدسولفوریک در تولید کودهای پرمصرف از جمله کودهای فسفاته و نیز کود سولفات آمونیوم مورد استفاده قرار می گیرد و در این کاربردها نیز قابل جایگزینی با ماده دیگری نیست، از این نظر بسیار حائز اهمیت است.

قیمت – فروش اسیدسولفوریک

شرکت دانش پژوهان شیمی  یکی ازبزرگترین وارد کنندگان و فروشندگان موادشیمیایی و آزمایشگاهی بخصوص اسیدسولفوریک (صنعتی) می باشد.که در زمینه واردات این محصولات از تجربه بسیار بالایی برخوردار است. شما می توانید جهت تهیه این محصولات با بخش فروش شرکت تماس گرفته و با کارشناسان  این شرکت در ارتباط باشید و یا از طریق کانال واتساپ شرکت نام محصول به همراه میزان نیاز خود را ارسال تا در کمترین زمان پاسخ استعلام خود را دریافت نمائید.امیدواریم بتوانیم با ارائه محصولات اصلی و با بهترین کیفیت شما را برای رسیدن به اهدافتان یاری نمائیم.

جهت محصولات بیشتر واستعلام سریع قیمت اسیدسولفوریک میتوانید از طریق کانال واتساپ شرکت با ارسال نام ماده و مقدار نیاز در کمترین زمان پاسخ استعلام خود را دریافت نمائید.

راههای ارتباطی
شماره های تماس:
021-66859216
021-66859220  (ساعات تماس:8.30 الی 19)
واتساپ:09129618292  (24ساعت)