دانش پژوهان شیمی

نمایندگی سیگماآلدریچ

استریل متاکریلات سیگما
استریل متاکریلات سیگما

استریل متاکریلات سیگما کد 411442 یک ترکیب شیمیایی است که...

جزئیات جزئیات
1-هیدروکسی سیکلوهگزیل فنیل کتون
1-هیدروکسی سیکلوهگزیل فنیل کتون

1-هیدروکسی سیکلوهگزیل فنیل کتون کد 405612 یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
محلول هیدروکسید بیس اتیلن دی آمین مس
محلول هیدروکسید بیس اتیلن دی آمین مس

محلول هیدروکسید بیس اتیلن دی آمین مس (II) کد 442305 یک ماده...

جزئیات جزئیات
محصولات سیگماآلدریچ
محصولات سیگماآلدریچ

محصولات سیگماآلدریچ یکی از محصولات معروف در حوزه...

جزئیات جزئیات
آرسنیک اکساید(III)
آرسنیک اکساید(III)

آرسنیک اکساید(III) کد A1010  یک ترکیب شیمیایی است که شامل...

جزئیات جزئیات
آجمالیسین سیگما
آجمالیسین سیگما

آجمالیسین سیگما کد 41111 یک داروی ضد افسردگی است که برای...

جزئیات جزئیات
2- (دی اتیل آمینو) اتیل متاکریلات
2- (دی اتیل آمینو) اتیل متاکریلات

2- (دی اتیل آمینو) اتیل متاکریلات یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات
مالتوتریوز سیگما
مالتوتریوز سیگما

مالتوتریوز سیگما کد M8378 یک پروتئین است که در...

جزئیات جزئیات
وینبلاستین نمک سولفات
وینبلاستین نمک سولفات

وینبلاستین نمک سولفات کد V1377 یک...

جزئیات جزئیات
کلسیم دی گلوکونات مونوهیدرات
کلسیم دی گلوکونات مونوهیدرات

کلسیم دی گلوکونات مونوهیدرات کد G4625  یک ترکیب معدنی...

جزئیات جزئیات
2-دئوکسی-دی-گلوکز
2-دئوکسی-دی-گلوکز

ترکیب 2-دئوکسی-دی-گلوکز کد D6134 یک آنالوگ گلوکز است که در...

جزئیات جزئیات
نیترات روبیدیم سیگما
نیترات روبیدیم سیگما

نیترات روبیدیم سیگما کد 289299، ترکیب شیمیایی با فرمول...

جزئیات جزئیات