دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر

دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر

دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر

دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر

دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر، به ۶ کلاس بر اساس خصوصیات خطرناکی که دارند مشخص می شود.

یک ماده شیمیایی خطرناک، به ماده ای گفته می شود که احتمال آسیب رسانی آنی و فوری به انسان و محیط وجود دارد.

سیستم ملل متحد (UN)، استانداردهایی را بر اساس کیفیت و میزان خطر هر یک از کالاهای شیمیایی ارائه کرده است.

این سیستم و استاندارد مشخص می کند که با دانستن خصوصیات و خطرات مواد، در مصرف مواد دقت کافی وجود داشته باشد.

سیستم ملل متحد، دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر را در ۶ کلاس و ۹ گروه مشخص تقسیم بندی کرده است.

برچسب های لوزی شکلی که روی مواد شیمیایی خطرناک قرار دارد، نمایان کننده میزان خطر آن ماده می باشد.

تعداد لوزی هایی که در کنار هم روی مواد شیمیایی قرار گرفته اند، تعداد خطرات این مواد را مشخص می کنند.

دقت در برچسب گذاری و تقسیم بندی مواد شیمیایی، جهت خرید وارد کنندگان باید مورد توجه قرار گیرد.

دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر

دسته بندی کلاس های مواد شیمیایی پرخطر

به صورت کلی مواد شیمیایی پرخطر به ۶ کلاس و ۹ گروه صورت می گیرد که شامل موارد زیر است:

کلاس ۱ شامل مواد منفجره که دارای ۶ زیر گروه می باشد:

 1. مواد منفجره با خطر انفجار مهیب
 2. مواد منفجره با خطر پرتاب
 3. مواد منفجره با خطر آتش سوزی
 4. مواد منفجره بدون انفجار
 5. مواد منفجره با انفجار خفیف
 6. مواد منفجره با انفجار بسیار خفیف

کلاس ۲ در دسته بندی مواد شیمیایی پرخطر شامل گازها می باشد:

 1. گاز قابل اشتعال
 2. گاز غیر قابل اشتعال
 3. گاز سمی

کلاس ۳ شامل مایعات قابل اشتعال هستند که دارای ۳ زیر گروه می باشند:

 1. مایعات قابل اشتعال زیاد
 2. مایعات قابل اشتعال بسیار زیاد
 3. مایعات قابل اشتعال با نقطه فلاش ۱۰ تا ۹۲ C

کلاس ۴ عنوان جامدات قابل اشتعال را دارد که شامل مواد زیر است:

 1. جامدات با خطر احتراق
 2. جامدات با خطر در رطوبت
 3. جامدات قابل اشتعال

کلاس ۵ شامل مواد اکسید کننده هستند:

 1. مواد اکسید کننده
 2. پر اکسیدهای آلی

کلاس ۶ شامل مواد سمی و عفونت زا است:

 1. مواد سمی
 2. مواد عفونی

کلاس۷ شامل مواد رادیو اکتیو، کلاس ۸ سامل مواد خورنده و کلاس ۹ نیز شامل مواد خطرزا متفرقه می باشد.

لیست یک مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست دو مواد شیمیایی مرک آلمان

برای رای دادن روی ستاره کلیک کن!
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *