دانش پژوهان شیمی

راه های ارتباطی :

آدرس: تهران، پایین تر از میدان جمهوری، برج اداری سهیل

راههای ارتباطی
شماره های تماس:
021-66859216
021-66859220  (ساعات تماس:8.30 الی 19)
واتساپ:09129618292  (24ساعت)

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی مرک آلمان بخصوص محصولات نایاب است. برای خرید و تهیه لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی با این شرکت تماس حاصل فرمایید. با توجه به سختی واردات و تحریم های پیش رو این شرکت توانسته مواد شیمیایی مورد نیاز محققان و شرکت های داروسازی را با مشکلات فراوان وارد نموده و آنها را به دست متقاضیان این محصولات برساند. امیدواریم بتوانیم با ارائه بهترین خدمات شما را در رسیدن به اهدافتان یاری نماییم.

با توجه با تنوع مواد شیمیایی شرکت دانش پژوهان شیمی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی را به مشتتریان خود ارائه نموده است. در بعضی مواقع بسیاری از مشتریان محصول مورد نظر خود را نیافته و دچار سردرگمی شوند. در این مقاله سعی شده تا با ایجاد دسته بندی مواد شیمیایی و با توجه به کاربرد آنها یک دسته بندی مناسب ایجاد کنیم تا شما عزیزان را در یافتن محصول مورد نظر خود همراهی نماییم.

فروش مواد شیمیایی 

شرکت دانش پژوهان شیمی یکی از بزرگترین وارد کنندگان مواد شیمیایی مرک آلمان و سیگماآلدریچ همچنین صنعتی در کشور می باشد. این شرکت طی سالها تجربه در واردات و انواع مواد شیمیایی توانسته جایگاه مناسبی در بین مصرف کنندگان داشته باشد. امیدواریم بتوانیم با ارائه بهترین محصولات (اصلی) و برترین خدمات شما را در رسیدن به اهدافتان یاری رسانیم.

در این بخش لسیت مواد شیمیایی شرکت دانش پژوهان شیمی در دسته بندی های مختلف برای انتخاب راحت تر شما عزیزان در دسترس تان قرار می گیرد.

لیست مواد شیمیایی صنعتی

 ردیف          نام محصول       فرمول شیمیایی
     1          آب اکسیژنه                                    H2O2
     2          آب ژاول                                   NaOCI
     3          آب مقطر                                      O2H
     4          آمونیاک                                      NH3
     5          آمونیوم کلراید (نشادر)                                   NH4Cl
     6          اتانول                                C2H5OH
     7          استون                                  C3H6O
     8          اسید بوریک                                  H3BO3
     9          اسید سولفوریک                                  H2SO4
     10          پلی وینیل الکل (PVA)                             C2H4O)X)
     11         پلی وینیل پیرولیدون (PVP)                            C6H9NO)n)
     12          تیو سولفات سدیم                               Na2S2O3
     13          سود پرک (سود سوز آور)                                   NaOH
     14          سولفات مس (کات کبود)                                   CuSO4
     15          سیلیکاژل                                      SiO2
     16         کربن فعال                                          C
     17     کربوکسی متیل سلولز (CMC)                                      —–
     18         کلرید روی                                    ZnCl2
     19         گلیسیرین جامد                                 C3H8O3
     20         نیترات روی                              Zn(NO3)2
     21         نیترات سرب                              Pb(NO3)2
     22          نیترات کلسیم                              Ca(NO3)2
     23          نیترات منیزیم                             Mg(NO3)2
     24          هگزان                                   C6H14
     25          هیدروکلریک اسید                                      HCl

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی شرکت دانش پژوهان شیمی

   ردیف                         نام محصول                            فرمول شیمیایی
     1  1و 3 فنیل دی آمین (متا فنیل دی آمین)                          NH2)2C6H4)
     2          1 و 3 و 5 بنزن تری کربونیل کلرید                            C9H3Cl3O3
     3          1 اکتانول                        CH3(CH2)7OH
     4          2 پروپانول                                  C3H8O
     5          2 مرکاپتو اتانول                        HSCH2CH2OH
     6          4 – 4 دی آمینو دی فنیل سولفون                     NH2)C6H42SO2)
     7           (m-phenylediamine(MPD                   C6H4-1,3-(NH2)2
     8           N,N دی متیل هگزیل آمین                                 C8Hl9N
     9            آب اکسیژنه                                   H2O2
     10            آب ژاول                                  NaOCl
     11           آکریل آمید                               C3H5NO
     12            آلومینیوم ایزو پروپوکسید                   Al{OCH(CH3)2}3
     13   آلومینیوم پتاسیم سولفات (زاج سفید)                             KAl(SO4)2
     14            آلومینیوم سولفات                             Al2(SO4)3
     15            آلومینیوم کلرید                                    AlCl3
     16            آمونیاک                                    NH3
     17            آمونیوم آهن (II) سولفات                         H8FeN2O8S2
     18            آمونیوم استات                         CH3COONH4
     19            آمونیوم تیو سیانات                               NH4SCN
     20            آمونیوم دی کرومات                        NH4)0Cr2O7)
     21            آمونیوم فلورید                                   NH4F
     22            آمونیوم مولیبدات                      NH4)6Mo7O24)
     23            آمونیوم مونو وانادات                               NH4VO3
     24            آمیدو کلرید جیوه                            HgNH2)Cl)
     25            آهن (II)کلرید                                   FeCl2
     26            آهن (III)نیترات                              Fe(NO3)3
     27            اتانول                                C2H5OH
     28            اتانول آمین                      NH2CH2CH2OH
     29            اتیل استات                         CH3COOC2H5
     30            اتیل بنزن                              C6H5C2H5
     31            اتیلن اکسید                                  C2H4O
     32            اتیلن گلیکول                        HOCH2CH2OH
     33     ارتو فسفریک اسید (اسید فسفریک)                                  H3PO4
     34           استات روی 2 آبه               CH3COO)2Zn .2H2O)
     35           استات سدیم                            CH3COONa
     36           استات سدیم 3 آبه                  CH3COONa .3 H2O
     37           استون                                   C3H6O
     38           استونیتریل                                   CH3CN
     39           استیک اسید                              CH3COOH
     40           اسکاندیم اکسید                                   Sc2O3
     41          اسید استئاریک                    CH3(CH2)16COOH
     42          اسید اسکوربیک                                 C6H8O6
     43          اسید اگزالیک بدون آب                            HOOCCOOH
     44          اسید اگزالیک دو آبه                     COOH)2 * 2 H2O)
     45          اسید بوریک                                    H3BO3
     46          اسید سولفوریک                                    H2SO4
     47          اسید سیتریک          HOOCCH2)2C(OH)COOH)
     48          اسید سیتریک 1 آبه                           C6H8O7 .H2O
     49          اسید گلوتامیک                                C5H9NO4
     50          اسید لاکتیک                     CH3CH(OH)COOH

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

     51          اسید مالئیک                                  C4H6O5
     52          اسید نیتریک                                    HNO3
     53          اسید هیدروکلریک                                        HCl
     54          اکریلیک اسید                         CH2=CHCOOH
     55          اکسید آرسنیک                                    As2O3
     56          اکسید آلومینیوم (گاما)                                     Al2O3
     57          اکسید تیتانیوم آناتاز                                       TiO2
     58          اکسید روی                                       ZnO
     59         اکسید گرافن                                           C
     60         اکسید گرافن تک لایه                                           C
     61         اکسید گرافن چند لایه                                           C
     62         اکسید گرافن کاهش یافته                                           C
     63         اکسید گرافن (محلول در الکل)                                           C
     64         مس (II) اکسید                                       CuO
     65         N-لوریل سدیم سارکوزین            CH3-(CH2)10-CO-N(CH3)-CH2-COONa
     66         اوره                               CONH2)2)
     67         ایزو پروپیل آمین                                    C3H9N
     68         باریم تیتانات                                   BaTiO3
     69         باریم کلرید                                     BaCl2
     70         برمید مس                                     CuBr2
     71         بنزآلدهید                                C6H5CHO
     72          بنزن                                      C6H6
    73          بنزوات سدیم                            C6H5COONa
    74          بنزوفنون                           C6H5COC6H5
    75          بی کربنات آمونیوم                               NH4HCO3
    76       بی کربنات سدیم (جوش شیرین)                                 NaHCO3
    77          بیسفنول ای دی گلایسیدیل اتر                               C2lH24O4
    78          پارافرمالدهید                                 CH2O)n)
    79          پتاسیم استات                               CH3COOK
    80           پتاسیم برمید (سیگماآلدریچ)                                        KBr
    81          پتاسیم برمید (مرک)                                        KBr
    82          پتاسیم پرسولفات                                   K2O8S2
    83          پتاسیم دی کرومات                                  K2Cr2O7
    84          پتاسیم فری سیانید                                C6N6FeK3
    85          پتاسیم فسفات دی بازیک                                  K2HPO4
    86          پتاسیم فلورید                                          KF
    87          پتاسیم کرومات                                   K2CrO4
    88          پتاسیم کلرات                                     KClO3
    89          پتاسیم کلرید                                         KCl
    90          پتاسیم نیترات                                      KNO3
    91          پتاسیم هگزا سیانو فرات                                C6N6FeK4
    92           پتاسیم هیدروکسید (پتاس)                                       KOH
    93           پتاسیم یدید                                           Kl
    94           پترولیوم بنزن                                         —-
    95           پرمنگنات پتاسیم                                    KMnO4
    96           پلی اتیلن اکسید                                C2H4O)n)
    97           پلی اتیلن گلیکول 400                          HO(C2H4O)nH
    98           پلی اتیلن گلیکول 4000                          HO(C2H4O)nH
    99           پلی اتیلن گلیکول 600                          HO(C2H4O)nH
    100           پلی اتیلن گلیکول 6000                          HO(C2H4O)nH
    101           پلی اکریلیک اسید                             CH2CHCO2H
    102            پلی متیل متاکریلات            CH2C(CH3)(CO2CH3)}n}
    103            پلی هیدروکسی بوتیرات                                         PHB
    104            پلی وینیل الکل (PVA)                                  C2H4O)n)
    105           پلی وینیل بوتیرال                              C8H14O2)n)
    106     پلی وینیل پیرولیدون (PVP) سیگما                               C6H9NO)n)
    107        پلی وینیل پیرولیدون (PVP) مرک                               C6H9NO)n)
    108           پنتا تری سولفات                                  Na5P3O10
    109           تترا متیل آمونیوم هیدروکسید                                  C4H13NO
    110           تترا متیل اتیلن دی آمینش                                    C6H16N2
    111           تترا کلرید کربن                                         CC14

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

    112              تترا هیدروفوران                                        C4H8O
    113              تری اتانول آمین                              NCH2CH2OH3
    114              تری اتیل سیترات                                    C12H20O7
    115              تری سدیم سیترات 2 آبه                       C6H5Na3O7 .2 H2O
    116              تری سدیم فسفات 12 آبه                          Na3O4P .12 H2O
    117              تری کلرو اتیلن                                        C2HCl3
    118              تری کلرو استیک اسید سیگما                                   C2HC13O2
    119              تریتون X100             C8H17C6H4(OCH2CH2)nOH
    120              تولوئن                                      C6H5CH3
    121              تویین 20                                C58H114O26
    122               تیتانیوم (IV) ایزوپروپوکسید                                 C12H28O4Ti
    123              تیتریپلکس 3                  C10H14N2O8.2Na.2H2O
    124              تیوسیانات پتاسیم                                          KSCN
    125              دودکانتیول                                     C12H26S
    126              دی اتیل اتر                                     C2H5)2O)
    127              دی اکسید سیلیسیم (سیلیکا)                                            SiO2
    128              دی سدیم تترابورات (بوراکس)                                      Na2B4O7
    129              دی سدیم هیدروژن فسفات                                      Na2HPO4
    130              دی سیستئین                                    C3H7NO2S
    131              دی سیستئین هیدروکلرید 1 آبه                   C3H7NO2S . HCl . H2O
    132              دی متیل سولفوکسید                                      CH3)2SO)
    133              دی متیل فرمامید                                 HCON(CH3)2
    134              دیبوتیلامین                                             —–
    135              روغن سیلیکون                                Si(CH3)2O)n)
    136              زایلین                                   C6H4(CH3)2
    137              ساخارین                                    C7H5NO3S
    138              ساکارز                                    C12H22O11
    139              سدیم آزید                                            NaN3
    140              سدیم برمید                                            NaBr
    141              سدیم بوروهیدرات                                              —–
    142              سدیم بوروهیدرید                                          NaBH4
    143   سدیم پتاسیم تارتارات 4 آبه (نمک راشل)                         C4H4KNaO6 .4 H2O
    144             سدیم پرسولفات                                        Na2S2O8
    145             سدیم تیوسولفات                                        Na2O3S2
    146             سدیم دی سولفیت                                        Na2O5S2
    147             سدیم دی کرومات 2 آبه                            Na2Cr2O7 .2 H2O
    148             سدیم دی کلرو استات                                 C2HC12NaO2
    149             سدیم سلنات                                       Na2SeO4
    150             سدیم سولفید آبدار                                  Na2S . XH2O
    151            سدیم فرمات                                         CHNaO2
    152 سدیم فسفینات 1 آبه (سدی هیپوفسفیت)                               NaH2PO2 .H2O
    153           سدیم کربنات                                         Na2CO3
    154            سدیم کلرات                                          NaClO3  
    155            سدیم کلرید                                              NaCl
    156            سدیم متیلات                                         CH3NaO
    157            سدیم مولیبدات                                       Na2MoO4
    158            سدیم نیترات (سیگما)                                           NaNO3
    159            سدیم نیترات (مرک)                                           NaNO3
    160            سدیم هیدروکسید                                            NaOH
    161            سدیم هیدروکسید پلتس                                            NaOH
    162            سرب (II) نیترات                                       Pb(NO3)2
    163            سولفات آمونیوم                                     NH4)2SO4)
    164            کلرید منیزیم                                           MgCl2
    165            کلرید نیکل 6 آبه                                 NiCl2 * 6 H2O
    166            کلسیم سیلیکات                                        Ca2SiO4
    167            کلوئید اکسید گرافن                                              ___
    168            کوماسی بریلینت بلو                            C47H48N3NaO7S2
    169            کیتوسان                                    C6H11NO4
    170            کیتوسان مدیوم                                             —–
    171            گالیک اسید                                        C7H6O5
    172            گرافن محلول در الکل و زایلن                                                 C
    173            گرافن آمین دار                                                 C
    174            گرافن تک لایه با اکسیژن بالا                                                 C
    175            گرافن تک لایه با اکسیژن کم                                                 C
    176            گرافن کربوکسیل دار                                                 C
    177            گرافن هیدروکسیل دار                                                 C
    178            گرافن                                                 C
    179            گلایسین                                       C2H5NO2
    180            گلوکز                                        C6H12O7
    181            گلوکز 1 آبه                                 C6H12O6.H2O
    182            گلیسیرین                              HOCH2)2CHOH)
    183            گوگرد                                                  S
    184            لانتانیوم نیترات 6 آبه                            La(NO3)3 .6 H2O
    185            لیتیم کلرید                                               LiCl
    186            لیتیم هیدروکسید                                             LiOH
    187            متانول                                          CH3OH
    188            متوکسید سدیم                                              —–
    189            متیل اورانژ                              C14H14N3NaO3S
    190            متیلن بلو            (C16H18CIN3S .x H2O (x=2-3
    191            محلول آمونیاک                                               NH3
    192            مس (II) سولفات 5 آبه (کات کبود)                                 CuSO4 .5 H2O
    193            مس (II) کلرید                                             CuCl2
    194            مس (II) نیترات 3 آبه                              Cu(NO3)2.3 H2O
    195            مس (II) نیترات 1 آبه                             Cu(NO3)2 . xH2O
    196            منگنز (II) سولفات 1 آبه                                   MnSO4 .H2O
    197            منگنز (II) کلرید 2 آبه                                  MnCl2 .2 H2O
    198            منیزیم استات 4 آبه                                 Mg(CH3COO)2
    199            منیزیم سولفات                                           MgSO4
    200            منیزیم نیترات                                       Mg(NO3)2
    201            مولیبدات سدیم                                        Na2MoO4
    202            مونو پتاسیم فسفات                                          KH2PO4
    203            نانو آهن (کلوئید)                                                 Fe
    204            نانو پودر زئولیت                              Al2O34SiO2H2O
    205            نانو تیوب کربنی تک دیواره                                                   C
    206            نانو تیوب کربنی چند دیواره                                                   C
    207            نانو ذرات آهن                                                 Fe
    208            نانو ذرات اسپینل آلومینات منیزیم                                        MgAl2O4
    209            نانو ذرات اکسید آلومینیوم (آلفا)                                            Al2O3
    210            نانوذرات اکسید آلومینیوم (گاما)                                            Al2O3
    211            نانوذرات اکسید بیسموت                                             Bi2O3
    212            نانوذرات اکسید تنگستن                                              WO3
    213            نانوذرات اکسید آهن                                           Fe3O4
    214            نانوذرات اکسید آهن                                           Fe2O3
    215   نانوذرات اکسید تنگستن (محلول در آب)                                             WO3
    216    نانوذرات اکسید تنگستن(محلول در زایلن)                                             WO3
    217            نانوذرات اکسید تیتانیوم (آناتاز)                                              TiO2
    218            نانوذرات اکسید تیتانیوم (روتایل)                                              TiO2
    219            نانوذرات اکسید روی                                               ZnO
    220            نانوذرات اکسید زیرکونیوم                                              ZrO2
    221            نانوذرات اکسید قلع                                             SnO2
    222            نانوذرات اکسید کبالت                               Co3O4 و Co2O3
    223            نانوذرات اکسید کروم                                            Cr2O3
    224            نانوذرات اکسید مس                                               CuO
    225            نانوذرات اکسید منگنز                                            MnO2
    226            نانوذرات اکسید منیزیم                                              MgO
    227            نانوذرات اکسید مولیبدن                                            MoO3
    228            نانوذرات اکسید نیکل                                               NiO
    229            نانوذرات اکسید وانادیوم                                            V2O3
    230            نانوذرات دی سولفید تنگستن                                             WS2
    231            نانوذرات سلنیوم                                                Se
    232            نانوذرات سیلیکا                                             SiO2
    233            نانوذرات طلا                                               Au
    234            نانوذرات کاربیدبور                                             B4C
    235            نانوذرات کاربید تنگستن                                              WC
    236            نانوذرات کاربید تیتانیوم                                              TiC
    237            نانوذرات کاربید سیلیسیم                                              SiC
    238            نانوذرات کاربید وانادیم                                              VC
    239            نانوذرات کربنات کلسیم                                         CaCo3
    240            نانوذرات کیتوسان                                   C6H11NO4
    241            نانوذرات گرافیت                                                 C
    242            نانوذرات مس                                               Cu
    243            نانوذرات نقره                                               Ag
    244            نانوذرات نیترید آلومینیوم                                             AIN
    245            نانوذرات نیترید تیتانیوم                                              TiN
    246            نانوذرات نیترید زیرکونیوم                                             ZrN
    247            نانوذرات هیدروکسید آلومینیوم                                      AI(OH)3
    248            نانوذرات هیدروکسید منیزیم                                     Mg(OH)2
    249            نانو رس                                            —–
    250            نانوفیبر کربنی                                                C
    251            نانو کلوئید آهن                                              Fe
    252            نانو کلوئید اکسید آلومینیوم                                         AI2O3
    253            نانو کلوئید اکسید روی                                            ZnO
    254            نانو کلوئید سلنیوم                                              Se
    255            نانو کلوئید سیلوکسان                                     OSiH2)n)
    256            نانوکلوئید مس                                              Cu
    257            نانو کلوئید نقره                                              Ag
    258            نانوذرات اکسید روی                                            ZnO
    259            نشاسته                                  C6H10O5)n)
    260            نیترات آمونیوم                                       NH4NO3
    261            نیترات جیوه 1 آبه                              Hg(NO3)2 .H2O
    262            نیترات روی 4 آبه                            Zn(NO3)2 .4 H2O
    263            نیترات کبالت                                      Co(NO3)2
    264            نیترات کبالت 6 آبه                            Co(NO3)2 .6 H2O
    265            نیترات کلسیم 4 آبه                            Ca(NO3)2 .4 H2O
    266            نیترات نقره                                          AgNO3
    267            نیتریت سدیم                                          NaNO2
    268            نیکل (II) استیل استونات                                   C10H14NiO4
    269            نیکل (II) نیترات 6 آبه                            Ni(NO3)2 .6 H2O
    270    هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برومید                           C16H33N(CH3)3Br
    271            هگزا متیل دی سیلازان                         CH33SiNHSi(CH3)3
    272            هگزا متیل دی سیلان                            CH3)3SiSi(CH3)3)
    273            هگزا متیل دی سولوکسان                                              —–
    274            هگزان                                          C6H14
    275            هیپو فسفرو اسید                                         H3PO2
    276            هیدرازین آبدار                                  N2H4.1H2O
    277            هیدروکسید کبالت                                             —–
    278            هیدوکسید منیزیم کربنات                                   CH2Mg2O5
    279            ید                                                 I2

لیست مواد شیمیایی – اسیدها

اسیدها به موادی گفته می شود که در زمان حل شدن در آب ، تولید یون + می کنند. در واقع اکثر اسیدها خورنده هستند. در هنگام کار با آنها باید احتیاط کرد و بر اساس دستورالعمل پیش رفت. اسیدها دارای مزه ای ترش هستند که خواص خورندگی دارند و pH آنها بین 0 تا 7 است. در این بخش شما را با نام و فرمول شیمیایی برخی از اسیدها آشنا می کنیم.

   ردیف                       نام محصول                             فرمول شیمیایی
     1  اتیلن دی نیتریل تترا استیک اسید دی سدیم                   C10H14N2Na2O8.2H2O
     2           اسید فسفریک                                           H3PO4
     3           استیک اسید                                         C2H4O2
     4           اسید استئاریک                                      C18H36O2
     5           اسید آسکوربیک                                         C6H8O6
     6           اسید اگزالیک                                         C2H2O4
     7           اسید بوریک                                           H3BO3
     8           اسید سولفوریک                                           H2SO4
     9           اسید سیتریک                                         C6H8O7
    10           اسید گلوتامیک                                       C5H9NO4
    11           اسید لاکتیک                                         C3H6O3
    12           اسید مالئیک                                         C4H6O5
    13           اسید نیتریک                                            HNO3
    14           پلی اکریلیک اسید                                         C3H4O2
    15           تری کلرواستیک اسید                                     C2HC13O2
    16           گالیک اسید                                         C7H6O5
    17           هیپو فسفریک اسید                                           H3PO2
    18           هیدروکلریک اسید                                                HCl
    19           هیدروفلوئوریک اسید                                                 HF
    20           هیدروبرومیک اسید                                                HBr
    21           هیدرو یدیک اسید                                                  HI
    22           هیپو کلرو اسید                                              HClO
    23           کلرو اسید                                             HClO2
    24           کلریک اسید                                              HClO3
    25           پر کلریک اسید                                              HClO4
    26           هیپو فلورو اسید                                                HFO
    27           فلورو سولفوریک اسید                                             HSO3F
    28           فلورو آنتیمونیک اسید                                             HSbF6
    29           فلورو بوریک اسید                                               HBF4
    30           هگزا فلورو فسفریک اسید                                               HPF6
    31           کرومیک اسید                                            H2CrO4
    32           فرمیک اسید                                           HCOOH
    33           اسکوربیک اسید                                                —–

 لیست مواد شیمیایی بازها – (قلیایی)

مواد شیمیایی (بازها یا همان مواد قلیایی)، به موادی گفته می شود که شامل گروه هیدروکسیل (OH) می باشند. هنگامی که یک باز در آب حل می شود ، یون هیدروکسیل یا (OH-) با بار منفی آزاد می کند . بازها پذیرنده قوی پروتون هستند و در مجاورت با مواد اسیدی که آزاد کننده پروتون می باشند ، به شدت واکنش نشان داده و گرما آزاد می کنند . بازها هم مثل اسیدها خورنده بوده و در هنگام کار با آنها باید به شدت مراقب بود . سدیم هیدروکسید یا همان سفید کننده خانگی ، جزو گروه بازهای پرکاربرد است . pH این مواد بین 7 تا 14 قرار دارد لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

   ردیف                    نام محصول               فرمول شیمیایی
      1           سدیم هیدروکسید                                                NaOH
      2           آمونیوم هیدروکسید (آمونیاک)                NH3 – NH4OH
      3           پتاسیم هیدروکسید                                                  KOH
      4           تترا متیل آمونیوم هیدروکسید                                            C4Hl3NO
     5           لیتیم هیدروکسید                                                  LiOH

لیست مواد شیمیایی حلال ها

حلال ها به دسته ای از مواد شیمیایی گفته می شود که معمولاً به عنوان ماده زمینه برای حل کردن مواد دیگر (قطبی یا غیر قطبی، بسته به نوع حلال) استفاده می شوند. لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

   ردیف              نام محصول                                 فرمول شیمیایی
     1              آب مقطر                                               H2O
     2              اتانول                                            C2H6O
     3              متانول                                           CH3OH
     4              آمونیاک                                               NH3
     5              فرمالدهید                                             CH2O
     6              اتیل استات                                          C4H8O2
     7              گلیسیرین (گلیسیرول)                                          C3H8O3
     8              1-اکتانول                                           C8Hl8O
     9              2-پروپانول                                            C3H8O
     10              اتیلن گلیکول                                          C2H6O2
     11              دی متیل سولفوکسید                                          C2H6OS
     12              پترولیوم بنزن                                                —–
     13              تولوئن                                              C7H8
     14              بنزالدهید                                            C7H6O
     15              سیکلوهگزان                                            C6H12
     16              تریتون X-100                             C14H22OC2H4On
     17              دی اتیل اتر                                           C4H10O
     18              اتیل بنزن                                             C8H10
     19              کلروفرم                                             CHC13
     20              دی متیل فرمامید                                          C3H7NO
     21              تترا هیدروفوران                                            C4H8O
     22              تترا کلرید کربن                                               CC14
     23              اتانول آمین                                             C2H6O

لیست مواد شیمیایی ضد عفونی کننده و گند زدا – مواد شیمیایی ضد کپک

مواد شیمیایی ضد عفونی کننده به موادی گفته می شود که باکتری ها، ویروس ها یا سایر میکروارگانیسم ها را از بین برده یا جلوی رشد آنها را می گیرند. استفاده از ضد عفونی کننده ها برای تامین سلامتی بسیار ضروری هستند و از عوامل مهم پیشگیری از بیماری ها، به ویژه بیماری های مسری می باشد. بتادین و ساولون، جزو ضد عفونی کننده های رایجی می باشند که در داروخانه ها هم یافت می شوند. اما از مواد شیمیایی مانند آب اکسیژنه نیز در موارد بسیاری از جمله برای ضد عفونی نمودن بیمارستان ها یا در بخش های دیگر استفاده می شود که در ادامه به موارد زیر اشاره شده است.لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

    ردیف              نام محصول                                   فرمول شیمیایی
     1            اتانول                                            C2H6O
     2            ایزوپروپانول(2-پروپانول)                                            C3H8O
     3            فرمالدهید                                              CH2O
     4            پرمنگنات پتاسیم                                            KMnO4
     5            پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه)                                              H2O2
     6            کلسیم هیپو کلریت (پرکلرین)                                         Ca(CIO)2
     7            هیپو کلریت سدیم                                            NaCIO
     8            پر استیک اسید                                           C2H4O3
     9            گلوتار آلدهید                                           C5H8O2

 لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی قابل اشتعال

چند نوع ماده شیمیایی هستند که در صورت قرار گرفتن در مقابل آتش، شعله ور می شوند. باید مراقب بود که این مواد لزوما با قرار گرفتن در برابر حرارت شعله ور نمی شوند و با برخورد مستقیم شعله، آتش می گیرند. شناختن مواد قابل اشتعال برای کار و رعایت کردن موارد ایمنی در آزمایشگاه، ضروری است. لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

    ردیف              نام محصول                                 فرمول شیمیایی
     1             استون                                            C3H6O
     2             بنزن                                              C6H6
     3             دی اتیل اتر                                          C4H10O
     4             اتانول                                            C2H6O
     5             متانول                                           CH3OH
     6             اتیل استات                                          C4H8O2
     7             ایزوپروپانول (2-پروپانول)                                             C3H8O
     8             تولوئن                                         C6H5CH3
     9             سیکلوهگزان                                             C6H12
     10             اتیل بنزن                                        C6H5C2H5
     11             دی متیل فرمامید                                    HCON(CH3)2
     12             تترا هیدرو فوران                                             C4H8O
     13             نفت                                               ____
     14             پودر آلومینیوم                                                   AI
     15             پودر فسفر                                                     P
     16             پودر گوگرد                                                     S
     17             پودر تیتانیوم                                                    Ti
     18             استالدهید                                             C2H4O
     19             استونیتریل                                             C2H3N
     20             استیل کلرید                                          CH3COCI
     21             استیلن                                                C2H2
     22             اکرولین                                              C3H4O
     23             اکریلونیتریل                                              C3H3N
     24             آلیل کلرید                                              C3H3N
     25             آرسین                                                AsH3
     26             بوتان                                               10H4C
     27             بونیل کلرید                                             C4H9CI
     28             بوتیلن                                                C4H8
     29             کربن مونو اکسید                                                   CO
     30             سیانوژن                                                CBrN
     31             هگزان                                               C6H14
     32             دی متیل آمین                                          CH3)2NH)
     33             دی متیل سولفید                                              C2H6S
     34             اتیل آمین                                         C2H5NH2
     35             فوران                                            C4H4O
     36             متیل آمین                                              CH5N
     37             دی متیل اتر                                            C2H6O
     38             تترا فلوئورو اتیلن                                               C2F4
     39             تترا هیدروفوران                                            C4H8O
     40   آمونیوم هیدروژن کربنات(آمونیوم بی کربنات)                                        NH4HCO3
     41              نیترات روی                                        Zn(NO3)2
     42              نیترات مس                                        Cu(NO3)2
     43              سدیم متیلات                                          CH3NaO
     44              هگزا متیل دی سیلازان                                       C6H19NSi2

 لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی اعتیاد آور 

در بخش پایانی این متن به مواد شیمیایی اشاره می شود که باعث اعتیاد  در فرد می شوند و اعتیاد آور هستند. بنابراین باید از خوراکی هایی که مقدار زیادی از این مواد دارند، دوری و پرهیز نمود. در صورت استفاده می توانید به صورت کنترل شده و با دوزهای پایین مثلاً برای درمان و … استفاده نمایید. لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

    ردیف                      نام محصول                             اطلاعات بیشتر 
                  Methaqualone  دارویی است که برای درمان بی خوابی مورد استفاده قرار می گیرد.
                   Amphetamine  آمفتامین یک داروی محرک اعصاب است که باعث بی خوابی، کاهش خستگی، افزایش تمرکز و بی اشتهایی می شود. این ماده برای داروهای مربوط به اختلالات کم توجهی و بیش فعالی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده می تواند باعث اعتیاد شدید فرد شود.
                  Phenylacetone  برای سنتز آمفتامین استفاده می شود.
            Methamphetamine  مت آمفتامین یا متیل آمفتامین که با نام شیشه هم شناخته می شود، یک ماده محرک مغز است. این ماده با تاثیر مستقیم بر مغز، باعث ایجاد شادی و هیجان در فرد می شود. این ماده باعث بی اشتهایی، بی خوابی و تشنگی شدیدمی شود. اصلی ترین کاربرد آن برای درمان اختلال کم توجهی، بیش فعالی و چاقی است.
                  Methcathinone  این ماده نوعی دارو است که باعث تحریک و ایجاد شادی در فرد می شود. در آمریکا این ماده در دسته مواد مخدر تحت کنترل قرار گرفته است.
   Lysergic acid diethylamide  اسید لایزرژیک دی متیل آمیدیا LSD به عنوان یک داروی رسمی مورد استفاده قرار نمی گیرد ولی ممکن است بعضی ها آنرا برای بیماری هایی چون اعتیاد یا افسردگی تجویز کنند. این ماده باعث توهمات بسیار قدرتمند و عجیب می شود.
         Y-Hydroxybutyric acid  گاماهیدروکسی بوتیریک اسید یا GHB یا _4هیدروکسی بوتانوئیک اسید، ماده ای طبیعی است که در سیستم اعصاب مرکزی، شرابو گوشت گاو موجود داردGHB. مایعی بی رنگ و بی بو است که طعمی شور دارد. این دارو باعث افزایش دوپامین در مغز می شود. از این دارو برای بیماری، خواب، بیهوشی عمومی و درمان علایم ترک الکل استفاده می شود.(در درمان وابستگی به الکل، موثر است)
  Methylenedioxy methamohetamine  اکستازی یا MDMA دارویی از گروه آمفتامین است که در بین عموم مردم به نام اکستازی شناخته می شود. این ماده باعث آزاد سازی دوپامین، سروتونین و نور آدرنالین می شود.

در مطالب بالا سعی کردیم تا با گرد آوری لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد شیمیایی صنعتی  این امکان را فراهم کنیم تا در کنار آشنایی با هریک از مواد شیمیایی بتوانید خرید خود را ثبت کنید. فروش مواد شیمیایی در شرکت دانش پژوهان شیمی در مقادیر دلخواه شما و با کیفیت تضمینی صورت می پذیرد. لازم به ذکر است که اگر ماده ای را در سایت مشاهده نکردید، می توانید با شماره تماس لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

 لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

۰۲۱-۶۶۸۵۹۲۱۶

۰۲۱-۶۶۸۵۹۲۲۰ 

whatsapp 1   ۰۹۱۲۹۶۱۸۲۹۲

    موجود بودن و قیمت ماده مورد نظر خود را دریافت نمایید.این شرکت طی سالها تجربه در واردات و انواع مواد شیمیایی توانسته جایگاه مناسبی در بین مصرف کنندگان داشته باشد. امیدواریم بتوانیم با ارائه بهترین محصولات (اصلی) و برترین خدمات شما را در رسیدن به اهدافتان یاری رسانیم.

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی  لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی در  آزمایلیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتیشگاهای مواد شیمیایی باید به چه نکاتی توجه داشت؟یکی از مهم ترین نکاتی که باید به آن توجه داشت ظرف هایی که مواد شیمیایی در آن نگهداری می شوند را حتما ببندیم و از آزمایشگاه حتما دارای سیستم مواجه با حریق باشد.