دانش پژوهان شیمی

مقالات

محیط کشت هکتون انتریک آگار
محیط کشت هکتون انتریک آگار

محیط کشت هکتون انتریک آگار یک نوع محیط کشت خاص است که...

جزئیات جزئیات
ارزیابی محیط کشت هکتون انتریک آگار
ارزیابی محیط کشت هکتون انتریک آگار

باید گقت در ارزیابی محیط کشت هکتون انتریک آگار یک نوع...

جزئیات جزئیات
ویژگی ها و کاربرد تریتون ایکس 100
ویژگی ها و کاربرد تریتون ایکس 100

ویژگی ها و کاربرد تریتون ایکس 100، Triton® X-100 یک نام تجاری...

جزئیات جزئیات
کاربرد اسیدفلوریدریک
کاربرد اسیدفلوریدریک

کاربرد اسیدفلوریدریک، اسید فلوریدریک یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
ویژگی ها و کاربرد اتیل استات
ویژگی ها و کاربرد اتیل استات

ویژگی ها و کاربرد اتیل استات، اتیل استات یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
ویژگی ها و کاربرد دی کلرومتان
ویژگی ها و کاربرد دی کلرومتان

ویژگی ها و کاربرد دی کلرومتان، دی‌کلرومتان یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
ویژگی و کاربرد ارتو فسفریک اسید
ویژگی و کاربرد ارتو فسفریک اسید

ویژگی و کاربرد ارتو فسفریک اسید، ارتوفسفریک اسید یکی...

جزئیات جزئیات
محیط کشت E E براث
محیط کشت E E براث

محیط کشت E E براث یا محیط کشت EE Broth یک نوع محیط کشت است که...

جزئیات جزئیات
بررسی محیط کشت LB براث
بررسی محیط کشت LB براث

بررسی محیط کشت LB براث یک محیط کشت استاندارد برای کشت...

جزئیات جزئیات
ویژگی و کاربرد اسیدسولفوریک
ویژگی و کاربرد اسیدسولفوریک

ویژگی و کاربرد اسیدسولفوریک، اسید سولفوریک یک اسید...

جزئیات جزئیات
ویژگی ها و کاربرد لیتیوم کلراید
ویژگی ها و کاربرد لیتیوم کلراید

ویژگی ها و کاربرد لیتیوم کلراید، لیتیوم کلراید یک...

جزئیات جزئیات
ویژگی ها و کاربرد گلوکونات سدیم
ویژگی ها و کاربرد گلوکونات سدیم

ویژگی ها و کاربرد گلوکونات سدیم، گلوکونات سدیم یک...

جزئیات جزئیات