دانش پژوهان شیمی

راه های ارتباطی :

آدرس: تهران، پایین تر از میدان جمهوری، برج اداری سهیل

راههای ارتباطی
شماره های تماس:
021-66859216
021-66859220  (ساعات تماس:8.30 الی 19)
واتساپ:09129618292  (24ساعت)

کندروتین سولفات کد C4384

 کندروتین سولفات کد C4384 یکی از محصولات مواد شیمایی سیگماآلدریچ می باشد. انچه را که در این مقاله مختلف تهیه شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. شرکت دانش پژوهان شیمی بزرگترین وارد کننده محصولات شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی می باشد . این شرکت واردات برندهایی همچون مرک آلمان، سیگماآلدریچ، کیولب، آلفاایسر و انواع محیط کشت و… را به کشور وارد می کند.

زمینه: کندروئیتین سولفات‌ها از مهم‌ترین گلیکوز آمینوگلیکان‌های موجود درماهیان خاویاری می‌باشند که در غضروف این ماهیان حضور دارند. این ترکیبات علاوه بر اهمیت در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، از اهمیت بالینی در درمان آرتروز و ترمیم زخم نیز برخوردار هستند.

کندروتین سولفات کد C4384

کندروتین سولفات کد C4384 مواد و روش‌ها: در تحقیق حاضر استخراج کندروتین سولفات (CS) از غضروف ماهی ازون برون (۲۵/۰ گرم پودر غضروف ماهی در ۱۰ میلی‌لیتر بافر PBS1X) توسط هضم آنزیمی تریپسین وپپسین در زمان‌های ۱۲ و ۱۸ ساعت و با استفاده از نمک کاتیونی ستیل پیریونیوم کلراید (روش CPC) انجام شد. به منظور بررسی تأثیر کندروتین سولفات بر القای تکثیر فیبروبلاست‌های جدا شده از پوست انسان از روش رنگ‌سنجی MTT در دوره‌های زمانی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت استفاده گردید. بهترین زمان و مناسب‌ترین هضم آنزیمی توسط تیمار حرارتی با آنزیم‌های تریپسین وپپسین از روی الگوی الکتروفورز SDS-PAGE انتخاب شده و آنالیز FT-IR جهت شناسایی نوع کندروئیتین سولفات تخلیص شده بکار رفت.

کندروتین سولفات کد C4384

یافته های کندروتین سولفات کد C4384

کندروتین سولفات کد C4384 با توجه به الگوی الکتروفورز، تیمار آنزیمی تریپسین با مدت زمان ۱۸ ساعت بیشترین هضم پروتئینی را نشان داد. در این شرایط بازده تولید کندروئیتین سولفات برابر ۷۶/۴ درصد تخمین زده شد. حضور کندروئیتین سولفات از نوع چهارم (C4S) توسط آنالیز FT-IR مشخص گردید. کندروئیتین سولفات‌های استخراجی از غضروف تأثیر افزایشی وابسته به غلظت بر میزان تکثیر سلول‌های فیبروبلاست را نشان داد، به‌ طوری که در غلظت ۱۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر بیشترین افزایش تکثیر برابر با ۱۶۷ درصد، نسبت به کنترل در سلول‌های فیبروبلاست مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: کندروتین سولفات تخلیص شده به صورت وابسته به دوز دارای اثر تحریکی بر رشد سلول‌های فیبرویلاست می‌باشد، لذا می‌‍‌تواند در فرایندهای التیام و ترمیم زخم و القای تکثیر سلول‌های فیبروبلاست مؤثر واقع شود.کندروتین سولفات گیرنده اولیه یک AAV اصلاح شده با پپتید است که اندوتلیوم عروقی مغز را در داخل بدن هدف قرار می دهد .

درمان مولکولی . اسیدهای نوکلئیک (2014-10-15)

محققان :

 • جیمز سی گیگان
 • نیکلاس دبلیو کیزر
 • آنا اوکولیست
 • اینس مارتینز
 • متیو اس ویلسون
 • بورلی ال دیویدسون
 • PMID25313621

خلاصه کندروتین سولفات کد C4384

کندروتین سولفات کد C4384، اخیراً، یک وکتور AAV2 اصلاح شده با پپتید (AAV-GMN) را توصیف کردیم که حاوی یک پپتید نمایش داده شده با کپسید است که هدف گیری و انتقال عروق مغز را در داخل بدن هنگام تحویل داخل وردی هدایت می کند . در این مطالعه ، ما به دنبال شناسایی گیرنده ای بودیم که واسطه انتقال توسط AAV-GMN است . ما دریافتیم که AAV-GMN، اما نه AAV2، به آسانی رده سلولی اندوتلیال مغز موش bEnd.3 را تبدیل می کند، نتیجه ای که آینه هایی که قبلاً پروفایل های انتقال درون تنی عروق مغز مشاهده شده بودند .

مطالعات آزمایشگاهی کندروتین سولفات کد C4384

مطالعات آزمایشگاهی کندروتین سولفات کد C4384 نشان داد که گلیکوزامینوگلیکان، کندرویتین سولفات C، به عنوان گیرنده اولیه برای AAV-GMN عمل می کند . برخلاف AAV2، بیان کندرویتین سولفات برای انتقال سلولی توسط AAV-GMN مورد نیاز است و کندرویتین سولفات C محلول می تواند انتقال AAV-GMN سلول های اندوتلیال مغز را به شدت مهار کند . جالب توجه است که AAV-GMN خواص اتصال به هپارین را حفظ می کند، اگر چه بر خلاف AAV2، سلول هایی را که سولفات هپاران را بیان می کنند اما سولفات کندرویتین را بیان نمی کنند، ضعیف تردد می کند، که نشان می دهد درج پپتید بر انتقال با واسطه هپاران تاثیر منفی می گذارد .

در نهایت ، هنگامی که به طور مستقیم تحویل داده می شود، این ویروس اصلاح شده می تواند چندین ناحیه مغز را انتقال دهد، که نشان می دهد پتاسیم AAV-GMN به عنوان یک ناقل انتقال ژن درمانی برای اختلالات سیستم عصبی مرکزی به اندوتلیوم عروقی مغز محدود نمی شود .

کندروتین سولفات کد C4384مقاله دوم

یک چهش نادرست کندرویتین سنتاز-1 (ChSy-1) در یک بیمار مبتلا به نوروپاتی، طولانی شدن زنجیره های کندرویتین سولفات آغاز شده توسط کندرویتین N-acetylgalactosaminyltransferase-1 را مختل می کند.

(Biochimica et biophysica acta (2013-07-03

محققان :

 • تومومی ایزومیکاوا
 • کازوماسا سایگو
 • جون شیمیزو
 • شوجی تسوجی
 • سوسومو کوسونوکی
 • هیروشی کیتاگاوا
 • PMID23811343

خلاصه دوم

کندروتین سولفات کد C4384 ،پیش از این، ما دو جهش نادرست را در ژن کندرویتین N-acetylgalactosaminyltransferase-1 در بیماران مبتلا به نوروپاتی شناسایی کردیم . این جهش ها با کاهش شدید فعالیت آنزیم کندرویتین N-acetylgalactosaminyltransferase-1 همراه است . در اینجا، ما یک بیمار مبتلا  به نوروپاتی را توصیف می کنیم که برای جهش کندرویتین سنتاز-1 هتروزیگوت است .

کندرویتین سنتاز-1 دارای دو فعالیت گلیکوزیل ترانسفراز است: به عنوان یک GlcUA و یک ترانسفراز GalNAc عمل می کند و مسئول افزودن واحدهای دی ساکارید مکرر به زنجیره سولفات کندرویتین در حال رشد است . آنزیم کندرویتین سنتاز-1 نوع وحشی نوترکیب و جهش F362S بیان شد . سپس این آنزیم ها و سلول های بیان کننده آنها مشخص شدند . پروتئین کندرویتین سنتاز-1 جهش یافته تقریباً 50% از هر فعالیت گلیکوزیل ترانسفراز را نسبت به پروتئین کندروتین سنتاز-1 نوع وحشی جفظ کرد .

علاوه بر این ، بر خلاف کندرویتین پلیمراز متشکل از نوع وحشی پروتئین کندرویتین سنتاز-1، سولفاته غیر احیا کننده 0-4- سولفاته باقیمانده های GalNAc که توسط کندرویتین N-استیل گالاکتوزامینیل ترانفراز-1 سنتز شده است، باعث افزایش ازدیار مرکب سولفاته سوندرویتین ها نمی شود . از پروتئین جهش یافته کندرویتین سنتاز-1 به عنوان منبع آنزیم استفاده شد . جهش کندرویتین سنتاز-1 F362S در یک بیمار مبتلا به نوروپاتی منجر به کاهش فعالیت پلیمریزاسیون کندرویتین شد و پروتئین جهش یافته در تنظیم تعداد زنجیره های کندرویتین سولفات از طریق کندرویتین N-acetylgalactosaminyltransferase-1 معیوب بود .

بنابراین، پیشرفت نوروپاتی های محیطی ممکن است ناشی از نقص در این سیستم های تنظیمی باشد . طویل شدن زنجیره های کندرویتین سولفات ممکن است با بیان مشارکتی کندرویتین سنتاز-1 و کندرویتین N-acetylgalactosaminyltransferase-1 در نورون های محیطی تنظیم شود و نوروپاتی های محیطی ممکن است ناشی از سنتز کندرویتین سولفات کندرویتین به طور غیر طبیعی بریده شده باشد.

قیمت – فروش کندروتین سولفات کد C4384

شرکت دانش پژوهان شیمی بزرگترین وارد کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی می باشد . این شرکت واردات برندهایی همچون مرک آلمان، سیگماآلدریچ، کیولب، آلفاایسر و انواع محیط کشت و… را به کشور وارد می کند. برای استعلام قیمت می توانید به دو طریق ابتدا اینکه از طریق شماره های مستقیم شرکت با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید و یا از طریق واتساپ نام محصول و مشخصات آن یا مقدار نیاز خود را ارسال نموده تا در کمترین زمان ممکن پاسخ استعلام خود را دریافت نمایید .

راههای ارتباطی
شماره های تماس:
021-66859216
021-66859220  (ساعات تماس:8.30 الی 19)
واتساپ:09129618292  (24ساعت)