دانش پژوهان شیمی

راه های ارتباطی :

آدرس: تهران، پایین تر از میدان جمهوری، برج اداری سهیل

راههای ارتباطی
شماره های تماس:
021-66859216
021-66859220  (ساعات تماس:8.30 الی 19)
واتساپ:09129618292  (24ساعت)

2-فنوکسی اتانول

دانش پژوهان شیمی وارد کننده و توضیع کننده مواد شیمیایی سیگماآلدریچ  بخصوص محصولات نایاب است. شما می توانید محصول 2-فنوکسی اتانول را از دانش پژوهان شیمی تهیه فرمایید. با توجه به سختی واردات و تحریم های پیش رو این شرکت توانسته مواد شیمیایی مورد نیاز محققان و شرکت های داروسازی را با مشکلات فراوان وارد نموده و آنها را به دست متقاضیان این محصولات برساند. امیدواریم بتوانیم با ارائه بهترین خدمات شما را در رسیدن به اهدافتان یاری نماییم.2-فنوکسی اتانول

2-فنوکسی اتانول

مشخصات محصول 2-فنوکسی اتانول به شرح ذیل می باشد:

 • مترادف(ها): اتیلن گلیکول مونوفنیل اتر، PHE، PHE-G، PHE-S، PhG، فنیل گلیکول
 • کد : 77699
 • بسته بندی : 250ML – 500ML – 1L – 2.5L
 • فرمول خطی : C6H5OCH2CH2OH
 • CAS Number : 122-99-6
 • وزن مولکولی : 138.16
 • EC : 204-589-7
 • شماره بیلشتاین : 1364011

2-فنوکسی اتانولتعیین همزمان آداپالن، 2-فنوکسی اتانول و متیل-4-هیدروکسی بنزوات در ژل های آداپالن با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا.

Se pu = مجله چینی کروماتوگرافی (2009-01-24)

محققان :

 • چونهونگ ژانگ
 • یینگچون ژائو
 • چونهوی هان
 • شینگجی گوئو

PMID19160770

خلاصه سنتز 2-فنوکسی اتانول

یک روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا فاز معکوس (RP-HPLC) برای تعیین همزمان محتویات آداپالن و مواد نگهدارنده (2-فنوکسی اتانول و متیل-4-هیدروکسی بنزوات) در ژل های آداپالن توسعه داده شد. تجزیه و تحلیل کروماتوگرافی بر روی یک ستون Tigerkin C18 (150 میلی متر در 4.6 میلی متر، 5 میکرومتر) انجام شد. فاز متحرک 0.02 مول در لیتر بافر استات آمونیوم (pH 3.0) و تتراهیدروفوران-استونیتریل با شستشوی گرادیان بود و طول موج تشخیص روی 270 نانومتر تنظیم شد.

منحنی های کالیبراسیون در محدوده 100-10 میلی گرم در لیتر (r = 0.9999)، 4-40 mg/L (r = 0.9999) و 4-40 mg/L (r = 0.9999) برای 2-فنوکسی اتانول خطی بودند. به ترتیب متیل-4-هیدروکسی بنزوات و آداپالن. میانگین بازیابی سه ماده در 98.0٪ – 98.6٪ بود. این روش ساده، قابل اعتماد و مناسب برای تعیین همزمان آداپالن، 2-فنوکسی اتانول و متیل-4-هیدروکسی بنزوات در ژل های آداپالن است.

2-فنوکسی اتانول

طیف ارتعاشی و تخصیص 2-فنیل اتانول و 2-فنوکسی اتانول.

Spectrochimica acta. بخش A، طیف سنجی مولکولی و زیست مولکولی (02-08-2011)

محققان :

حسن م بدوی

PMID21803645

خلاصه سنتز دوم 2-فنوکسی اتانول

پایداری ساختاری 2-فنیل- و 2-فنوکسی اتانول در سطوح تئوری DFT-B3LYP/6-311G**، MP2 و MP4 (SDQ) مورد بررسی قرار گرفت. از محاسبات در سه سطح تئوری، پیش‌بینی شد که 2-فنیل اتانول و 2-فنوکسی اتانول عمدتاً در ترکیبات گاوش غیر مسطح وجود داشته باشند. برای 2-فنیل اتانول کمترین انرژی ساختار Gg1 پیش بینی شده بود که با برهمکنش بین اتم هیدروکسیل H و حلقه فنیل تثبیت شود.

برای 2-فنوکسی اتانول، ساختار Ggg1 به شدت توسط فعل و انفعالات دوقطبی بین اتم هیدروکسیل H و اتم فنوکسی O الکل تثبیت شد. برای هر دو الکل، ساختار ترانس مسطح با حداقل فعل و انفعالات فضایی بین گروه‌های CH(2) به طور قابل‌توجهی از نظر انرژی بالاتر از ساختار گاوش حالت پایه الکل‌ها بود.

گزارش شده است که برهمکنش های دوقطبی نقش مهم تری نسبت به فضایی در تثبیت مولکول ها دارند. فرکانس‌های ارتعاشی هر یک از دو الکل در ساختار گاوش با کمترین انرژی آن در سطح B3LYP محاسبه شد و تخصیص‌های ارتعاشی آزمایشی برای حالت‌های عادی آنها بر اساس داده‌های محاسبه‌شده و تجربی انجام شد.

2-فنوکسی اتانول

2-فنوکسی اتانول

سودوموناس آئروژینوزا PAO1 سازگار با 2-فنوکسی اتانول مقاومت متقاطع به بیوسیدهای غیر مشابه و افزایش حساسیت به

آنتی بیوتیک ها نشان می دهد.

Folia microbiologica (22-01-2011)

محققان :

 • س م ع عبدالملک
 • ی ر بادران

PMID21253903

 2-فنوکسی اتانول

سازگاری رشد با افزایش غلظت زیست‌کش 2-فنوکسی اتانول (PE) در سودوموناس آئروژینوزا PAO1 (P.a.) به عنوان بخشی از تلاارزیابی خطر احتمالی فنوکسی اتانول با یک سیستم مدل همه کاره

گزارش های علمی (29-01-2020)

محققان :

 • مهمت چاغری آکگوندوز
 • کولتیغین چاووش اوغلو
 • امینه یالچین

PMID31988350

خلاصه سنتز سوم 2-فنوکسی اتانول

در این مطالعه اثرات سمی فنوکسی اتانول (Phy-Et) که به طور گسترده در صنایع آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد، با آزمون آلیوم با استفاده از پارامترهای فیزیولوژیکی، سیتوژنتیک، تشریحی و بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین تغییرات در واکنش های فیزیولوژیکی افزایش وزن، میزان آسیب نسبی، درصد جوانه زنی و طول ریشه بررسی شد.

سطوح مالون دی آلدئید، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون و کاتالاز به عنوان پارامترهای بیوشیمیایی برای تعیین حضور استرس اکسیداتیو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شاخص میتوتیک، میکرونوکلئوس و فراوانی ناهنجاری های کروموزومی به عنوان ارزیابی سیتوژنتیک مورد مطالعه قرار گرفت و تغییرات آناتومیکی در سلول های نوک ریشه با برش های مقطعی بررسی شد.

تغییرات در قطبیت سطح و ترشوندگی با اندازه گیری زاویه تماس آماده سازی ریشه فشرده بررسی شد. مکانیسم سمیت سعی شده است با این زوایای تماس توضیح داده شود و این اولین مطالعه با استفاده از اندازه‌گیری زاویه تماس در تست‌های سمیت است.

در نتیجه، قرار گرفتن در معرض Phy-Et منجر به کاهش تمام پارامترهای فیزیولوژیکی اندازه‌گیری شده و شاخص میتوزی شد. در مقابل، افزایش قابل توجهی در میکرونوکلئوس و فرکانس های ناهنجاری کروموزومی مشاهده شد و مهم ترین اثر سمی در گروه تحت درمان با 10 میلی مولار Phy-Et مشاهده شد.

کاربرد Phy-Et باعث ایجاد آسیب اکسیداتیو و افزایش معنی داری در سطح مالون دی آلدئید و کاهش سطح گلوتاتیون نسبت به گروه کنترل شد. همچنین پاسخی در برابر آسیب اکسیداتیو در فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز رخ داد و فعالیت‌ها در گروه‌های تیمار شده با 2.5 میلی‌مولار و 5 میلی‌مولار Phy-Et افزایش یافت و در گروه‌های تحت درمان با 10 میلی‌مولار Phy-Et کاهش یافت.

 

 

 

 

2-فنوکسی اتانول

 

علاوه بر این، تیمار Phy-Et منجر به آسیب ها و تغییرات آناتومیکی مانند نکروز، تغییر شکل سلولی و ضخیم شدن دیواره سلولی قشر در سلول های مریستم نوک ریشه A. cepa شد. در اندازه‌گیری‌های زاویه تماس با آب، مشخص شد که ترشوندگی و آب‌دوستی فرآورده‌های ریشه تیمار شده با Phy-Et کاهش می‌یابد و این توضیحی برای ناهنجاری‌های رشد مرتبط با جذب آب بود.

در نتیجه، مشخص شد که کاربرد Phy-Et باعث اثرات سمی بر بسیاری از پارامترهای زنده‌مانی می‌شود و ماده آزمایش A. cepa یک نشانگر زیستی قابل اعتماد در تعیین این اثرات بود.ش‌ها برای درک و کنترل تحمل زیست‌کشی و تأثیر آن بر مقاومت متقاطع به سایر زیست‌کش‌ها و مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها تعیین شد.

پس از کشت های مکرر در محیط های حاوی افزایش غلظت PE زیر حداقل بازدارنده، P.a. مقاومت تطبیقی نشان داد که با افزایش دو برابری MIC در پاساژ 10 نشان داد. مقاومت پایدار بود و پس از عبور سویه در 7 پاساژ متوالی دیگر در محیط‌های رشد بدون PE باقی ماند.

این سویه نسبت به بیوسیدهای متفاوت مقاومت متقاطع نشان داد و حساسیت بیشتری نسبت به آنتی بیوتیک ها نشان داد، که تحت تأثیر حضور مهارکننده جریان «کربونیل سیانید m-chlorophenyl hydrazone» قرار نگرفت. غشای بیرونی سویه سازگار، پروفایل پروتئینی تغییر یافته را هنگامی که توسط SDS-PAGE مورد بررسی قرار گرفت نشان داد.

خرید و فروش 2-فنوکسی اتانول

شرکت دانش پژوهان شیمی یکی از بزرگترین واردکنندگان مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی در ایران می باشد . محصولات مرک آلمان و سیگماآلدریچ و همچنین برندهای مطرح صنعتی از دیگر محصولات وارداتی توسط دانش پژوهان شیمی است . فروش محصولات با کیفیت باعث شده تا این شرکت در بین مصرف کنندگان از جایگاه خوبی برخوردار باشد.

برای خرید محصولات مورد نیاز خود می توانید به دو روش ابتدا اینکه با شماره های مستقیم بخش بازرگانی تماس گرفته و با کارشناسان ما در ارتباط باشید و یا از طریق واتساپ نام و مشخصات ماده مورد نظر خود را ارسال نموده تا در کمترین زمان ممکن پاسخ استعلام خود را دریافت نمایید.

راههای ارتباطی
شماره های تماس:
021-66859216
021-66859220  (ساعات تماس:8.30 الی 19)
واتساپ:09129618292  (24ساعت)