بایگانی برای برچسب: مدت زمان دفع الکل از بدن

انواع الکل

انواع الکل های مصرفی

انواع الکل انواع الکل  از ترکیبات آلی هیدروکسل (-OH ) بوجود می آیند، متانول یا الکل چوب یکی از ساده ترین الکلهاست.در سوخت و به عنوان حلال کاربرد زیادی...

بیشتر بخوانید 2