بایگانی برای برچسب: کاربرد اسیدسیتریک Citric acid مرک 100244

اسیدسیتریک Citric acid مرک ۱۰۰۲۴۴

اسید-سیتریک-کد-100244

اسیدسیتریک Citric acid مرک ۱۰۰۲۴۴ اسیدسیتریک Citric acid مرک ۱۰۰۲۴۴ یا جوهرلیمو یکی از اسیدهای آلی است که در لیمو ترش و پرتقال وجود دارد.فرمول شیمیایی...

بیشتر بخوانید 0