حلال های شیمیایی مرک آلمان

حلال های شیمیایی مرک آلمان

حلال های شیمیایی مرک آلمان

حلال های شیمیایی مرک آلمان

حلال های شیمیایی مرک آلمان

حلال های شیمیایی مرک آلمان، به موادی گفته می شود که در زندگی کنونی کاربردهای زیادی را دارا می باشد.

از جمله حلال های شیمیایی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

انواع الکل ها، انواع ادکلن ها، اسپری ها، چسب ها و مواد دیگر اشاره نمود.

حلال های آلی بخشی از حلال ها هستند که نمونه مشخص و مورد استفاده آنها الکل ها و محصولات آن می باشد.

از نمونه های حلال های صنعتی که مهم هستند مواد زیر می باشد:

  • دی متیل فرم آمید DMF
  • دی متیل سولفوکسید DMSO
  • تترا هیدروفو