مواد شیمیایی صنعتی اسید بوریک

مواد شیمیایی صنعتی اسید بوریک

مواد شیمیایی صنعتی اسید بوریک

مواد شیمیایی صنعتی اسید بوریک

مواد شیمیایی صنعتی اسید بوریک

 مواد شیمیایی صنعتی اسید بوریک یا اسید ضعیف است که بیشتر بعنوان پیش ساز برای سایر ترکیبات شیمیایی کاربرد دارد.

شکل ظاهری مواد شیمیایی صنعتی اسیدبوریک به شکل کریستالهای بیرنگ یا سفید رنگ و حل شونده در آب است.

مواد شیمیایی صنعتی اسید بوریک اسید ملایمی است که بیشتربعنوان داروی ضد عفونی و گند زدایی کاربرد دارد .

میباشد .H3BO3 فرمو