دانش پژوهان شیمی

راه های ارتباطی :

آدرس: تهران، پایین تر از میدان جمهوری، برج اداری سهیل

راههای ارتباطی
شماره های تماس:
021-66859216
021-66859220  (ساعات تماس:8.30 الی 19)
واتساپ:09129618292  (24ساعت)

محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045

محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045 (Triple Sugar Iron Agar) با کد 103915، یک محیط آزمایشی است که برای تشخیص و تمایز باکتری‌های مختلف بر اساس توانایی آنها در فرمانته کردن قندها (گلوکز، لاکتوز و ساکارز) و تولید گاز و گسیختگی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محیط به عنوان یک محیط انتخابی و تمایزی در زمینه آنتریک باکتری‌ها به کار می‌رود.

ویژگی‌ها و کاربردهای محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار 103915 به شرح زیر است:

تشخیص باکتری‌های آنتریک: این محیط کشت برای تشخیص و شناسایی باکتری‌های آنتریک از جمله جنس‌های اشریشیا، سالمونلا، شیگلا و انتروباکتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045

تمایز میان باکتری‌ها: باکتری‌ها به توانایی فرمانته کردن قندها و تولید گاز از آنها، توسط محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار تمایز داده می‌شوند. بر اساس نتایج تولید گاز و تغییرات در رنگ محیط، می‌توان باکتری‌های مختلف را از یکدیگر تمیزگویی کرد.

ارزیابی تغییرات pH و تولید گاز: تغییرات در رنگ محیط و تولید گاز در شکاف‌های محیط کشت، نشان‌دهنده تغییرات pH و فرآیندهای فرمانتاسیون در حضور باکتری‌هاست. محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045

تست‌های کیفیت و کنترل میکروبیولوژیک: این محیط کشت در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی و داروسازی به عنوان یک ابزار برای تست‌های کنترل کیفیت و تمایز باکتری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از آنجا که محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار 103915 قابلیت تمایز بین باکتری‌ها را بر اساس توانایی آنها در تولید گاز و فرمانته کردن قندها ارائه می‌دهد، به عنوان ابزاری مفید در تشخیص و تمایز باکتری‌ها در آزمایش‌های میکروبیولوژیک و تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045

محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045،

شرکت دانش پژوهان شیمی در این مقاله شما را با یکی از محصولات محیط کشت به نام محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045 آشنا می کنیم .

محیط کشت (Growth medium) یا محیط رشد یک محیط جامد، مایع یا نیمه جامد است که برای حمایت از رشد جمعیت میکروارگانیسم ها یا سلول ها تهیه شده است. محیط کشت براساس نیاز میکروارگانیسم ها حاوی مواد مغذی مختلفی است تا رشد آنها را تسهیل کند. محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045

دو نوع محیط کشت اصلی وجود دارد:

 • یکی از آنها برای کشت سلولی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • دیگری برای کشت میکروبیولوژیکی

برای رشد میکروارگانیسم هایی مانند باکتری یا قارچ استفاده می شود.

متداول ترین محیط های رشد برای میکروارگانیسم ها نوترینت براث و پلیت های جامد آگار هستند.

محیط های کشت تخصصی گاهی اوقات برای میکروارگانیسم ها یا سلول های خاص مورد نیاز هستند.

بعضی از ارگانیسم ها که به عنوان ارگانیسم های مشکل پسند شناخته می شوند.

به دلیل نیازهای غذایی پیچیده به محیط های تخصصی احتیاج دارند.

به عنوان مثال ویروس ها که انگل های اجباری داخل سلولی هستند و به ترکیباتی برای رشد احتیاج دارند که در سلول های زنده موجود است.

کاربرد محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار 103915

محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار (Triple Sugar Iron Agar) با کد 103915، برای تشخیص و تمایز باکتری‌های مختلف بر اساس توانایی آنها در فرمانته کردن قندها (گلوکز، لاکتوز و ساکارز) و تولید گاز و گسیختگی‌ها استفاده می‌شود. این محیط به عنوان یک ابزار اساسی در میکروبیولوژی در زمینه شناسایی و تمایز باکتری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربردهای اصلی این محیط عبارتند از:

 • تشخیص باکتری‌های آنتریک: محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار به عنوان ابزار تشخیصی اصلی در تمایز باکتری‌های آنتریک، از جمله گونه‌های مختلف اشریشیا، سالمونلا، شیگلا و انتروباکتر، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محیط اجازه می‌دهد تا باکتری‌ها بر اساس تفاوت‌های در تولید گاز و فرمانته کردن قندها تشخیص داده شوند.
 • تمایز میان باکتری‌ها: با توجه به نتایج تولید گاز و تغییر رنگ محیط در حضور قندها، می‌توان باکتری‌های مختلف را از نظر خصوصیات فیزیولوژیکی و متابولیکی تمایز داد. این تمایز میان باکتری‌ها به کمک محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار انجام می‌شود. محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045
 • کنترل کیفیت و تحقیقات علمی: این محیط به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت محصولات غذایی، کنترل میکروبیولوژیک در صنایع مختلف، و همچنین در تحقیقات علمی در زمینه میکروبیولوژی و باکتری‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • شناسایی تغییرات pH و تولید گاز: تغییرات در رنگ محیط و تولید گاز در شکاف‌های محیط کشت، نشان‌دهنده تغییرات pH محیط به عنوان نتیجه فرآیندهای آبزیمی و فرمانتاسیون باکتری‌هاست.
 • تحقیقات دارویی و بهداشتی: این محیط در تحقیقات مرتبط با شناسایی و تعیین خصوصیات مختلف باکتری‌ها برای توسعه داروها، واکسن‌ها و روش‌های بهداشتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار به عنوان یک ابزار مهم در میکروبیولوژی برای تمایز باکتری‌ها و تشخیص خصوصیات متابولیکی آنها استفاده می‌شود و نقش مهمی در شناسایی و تحلیل باکتری‌ها ایفا می‌کند.

اقدامات بیو شیمی محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار

در محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار (Triple Sugar Iron Agar)، اقدامات بیوشیمی به منظور تشخیص توانایی باکتری‌ها در فرمانته کردن قندها (گلوکز، لاکتوز و ساکارز)، تولید گاز و گسیختگی‌ها انجام می‌شود. این اقدامات به تمایز و شناسایی باکتری‌های مختلف از نظر خصوصیات متابولیکی آنها کمک می‌کنند. در زیر اقدامات مهم در محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار را برای تشخیص خصوصیات مختلف باکتری‌ها آورده‌ام:
 1. تزریق واکسین: در ابتدا، باکتری‌هایی که می‌خواهید در محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار کشت کنید، با استفاده از ابزار مناسب (مانند حلقه اندازه‌گیری) روی سطح محیط کشت تزریق می‌شوند.
 2. فرمانته قندها: باکتری‌ها به مدت مشخصی در محیط کشت قرار می‌گیرند تا با فرمانته کردن قندها (گلوکز، لاکتوز و ساکارز)، اسیدها تولید کنند. تولید اسیدها منجر به تغییر رنگ محیط می‌شود.
 3. تشخیص تولید گاز و گسیختگی‌ها: تولید گاز توسط باکتری‌ها به دلیل فرمانته کردن قندها باعث ایجاد شکاف‌ها در محیط کشت می‌شود. اگر باکتری توانایی تولید گاز دارد، شکاف‌های خنثی یا قهوه‌ای تشکیل می‌شوند. در صورتی که باکتری گسیختگی دارد، شکاف‌ها به شکل شیارهای ناشی از تجزیه‌شدن گلوکز ظاهر می‌شوند.
 4. تغییرات pH: باکتری‌ها به تولید اسیدها در حین فرمانته کردن قندها، باعث تغییر pH محیط می‌شوند. این تغییرات pH باعث تغییر رنگ محیط کشت می‌شود که می‌تواند به عنوان نشانگری از تغییرات متابولیکی باکتری‌ها عمل کند.
 5. تشخیص نواحی مختلف در محیط کشت: بر اساس تغییرات رنگ محیط، تولید گاز و گسیختگی‌ها، می‌توان نواحی مختلفی از محیط کشت تشخیص داد که نشان‌دهنده خصوصیات مختلف باکتری‌هاست.
 6. تجزیه‌تحلیل و تفسیر نتایج: نتایج حاصل از تغییر رنگ محیط، تولید گاز و تغییرات pH باید تجزیه‌تحلیل و تفسیر شوند. با کمک جداول مرجع و اطلاعات دقیق در مورد خصوصیات باکتری‌ها، می‌توان به تمایز و شناسایی آنها پرداخت.

در مجموع، محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار با اقدامات بیوشیمیکی مختلف، به تمایز و شناسایی باکتری‌ها بر اساس توانایی آنها در فرمانته کردن قندها و تولید گاز و گسیختگی‌ها کمک می‌کند. این اطلاعات مهم برای تعیین هویت و تحلیل خصوصیات متابولیکی باکتری‌ها استفاده می‌شوند. محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045

فروش محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045

شرکت دانش پژوهان شیمی یکی از بزرگترین وارد کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی و آزمایشگاهی بخصوص محصولات (مرک آلمان) محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045 می باشد.که در زمینه واردات این محصولات از تجربه بسیار بالایی برخوردار است. محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045

شما می توانید جهت تهیه این محصولات (اصلی) با بخش فروش شرکت تماس گرفته و با کارشناسان  این شرکت در ارتباط باشید و یا از طریق کانال واتساپ شرکت نام محصول به همراه میزان نیاز خود را ارسال تا در کمترین زمان پاسخ استعلام خود را دریافت نمائید. محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045

امیدواریم بتوانیم با ارائه محصولات اصلی و با بهترین کیفیت شما را برای رسیدن به اهدافتان یاری نمائیم.جهت محصولات بیشتر واستعلام سریع قیمت محیط کشت سلکتیو ساپلیمنت MUP کدمرک 100045 میتوانید از طریق کانال واتساپ شرکت با ارسال نام ماده و مقدار نیاز در کمترین زمان پاسخ استعلام خود را دریافت نمائید.

راههای ارتباطی
شماره های تماس:
021-66859216
021-66859220  (ساعات تماس:8.30 الی 19)
واتساپ:09129618292  (24ساعت)