دانش پژوهان شیمی

راه های ارتباطی :

آدرس: تهران، پایین تر از میدان جمهوری، برج اداری سهیل

راههای ارتباطی
شماره های تماس:
021-66859216
021-66859220  (ساعات تماس:8.30 الی 19)
واتساپ:09129618292  (24ساعت)

محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915

محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915 (مخفف: TSI Agar) یک نوع محیط کشت بیولوژیکی است که به منظور تشخیص و شناسایی باکتری‌ها، به ویژه باکتری‌های گرم منفی از جنس‌های انتروباکتر، سالمونلا، و شیگلا به کار می‌رود. این محیط کشت به عنوان یک وسیله تشخیصی در آزمایش‌های زیست‌شناختی و بهداشت عمومی استفاده می‌شود.

شرکت دانش پژوهان شیمی وارد کننده اصلی انواع محیط کشت با برند (مرک آلمان و کیولب) بخصوص محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915 می باشد. این شرکت با ایجاد دفتر نمایندگی در کشور ترکیه واردات محصولات مرک، کیولب و سیگماآلدریچ را میسر نموده تا بتواند مانع از ایجاد تحریم شده و محصولات شیمیایی را به دست متقاضیان گرامی برساند.

محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915

محیط کشت TSI Agar دارای ویژگی‌های زیر است:

ترکیبات سه قندی: از اینجا هم نام “Triple Sugar” نشأت می‌گیرد. این محیط کشت حاوی قندهای گلوکز، لاکتوز و ساکارز است که باکتری‌ها می‌توانند از آنها به عنوان منابع تغذیه استفاده کنند.

مواد نشان‌دهنده گاز: محیط TSI Agar دارای مواد نشان‌دهنده گاز مانند آگار و کاتالاز است که تولید گازها به ویژه گازهای CO2 و H2S را نشان می‌دهد. محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915

آهن: محیط کشت TSI Agar حاوی آهن نیز می‌باشد که به عنوان منبع آهن برای رشد باکتری‌ها به کار می‌رود.

تفاوت‌های در نتایج تغییرات در رنگ و ساختار محیط کشت و همچنین تولید گازها (CO2 و H2S) به کمک این محیط، به شناسایی انواع مختلف باکتری‌ها کمک می‌کند. به عنوان مثال، سالمونلا و انتروباکتر در این محیط با تولید گاز CO2 و H2S تفاوت مشخصی را نسبت به سایر باکتری‌ها ایجاد می‌کنند. محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915

محیط کشت TSI Agar یکی از ابزارهای مهم در تشخیص و شناسایی باکتری‌ها به ویژه در آزمایش‌هایی که به اهمیت تشخیص انواع مختلف انتروباکتر، سالمونلا، و شیگلا می‌پردازند، استفاده می‌شود. محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915

محیط کشت Triple sugar iron agar

 • محیط کشت سه قندی آهن دار TCI مرک 103915 جهت تعیین هویت باکتری های گرم منفی استفاده می شود.همچنین برای تعیین تولید H2S بکار می رود. محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915
 • محیط کشت سه قندی آهن دار TCI مرک 103915 دارای سه قند گلوکز، سوکروز و لاکتوز می باشد.
 • مقدار کمتر گلوکز درقیاس با دو قند دیگر تمایز باکتری ها را در تخمیر قندهای مختلف ممکن می سازد.
 • آهن موجود درمحیط گازهیدروژن سولفوره ای راکه از مواد گوگرددار تولیدمی شود را به دام انداخته و مانع ازخروج این گازاز محیط می شود. محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915
 • این واکنش به صورت رنگ سیاه که همان سولفور آهن است مشخص می گردد.گازی که در نتیجه تخمیر مواد قندی حاصل می شود. محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915
 • به صورت حباب هایی در عمق محیط دیده می شوند. محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915
 • حجم گازممکن است زیاد بوده که دراین صورت محیط کشت رابه سمت بالای لوله رانده و فضای زیادی را اشغال می سازد.

نتایج تفسیر واکنشها

1- در صورتی که هردو قسمت شیب دار و ته لوله زردشده و حباب تشکیل گشته ،ولی سیاه نشده باشد.

یعنی گلوکز، لاکتوز و سوکروز را تخمیر نموده و اسید تولید کرده و همچنین گاز نیز تولیدنموده، ولی H2S تولید نشده است.

H2S,Gaz+ ,acid/acid- می باشد. محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915

2- در صورتی که ته لوله زرد و شیب لوله ارغوانی و گاز تولید و سیاه باشد:

یعنی تنها قند گلوکز تخمیر شده و H2S نیز تولید شده است. H2S,Gaz+ ,Asid AlK/+ می باشد.

3- در صورتی که ته لوله زرد و شیب لوله ارغوانی و تولید و سیاه شده باشد:

یعنی اینکه تنها گلوکز را تخمیر نموده و H2S تولید نشده است.H2S,Gaz- ,AlK/Acid- می باشد.

4- در صورتی که ته لوله و شیب لوله هر دو زرد و گاز متغیر باشد و ته لوله نیز سیاه شده باشد:ی

عنی اینکه هر سه قند را تخمیر نموده و H2S نیز تولید نکرده است.Gaz,acid/acid متغیر ,+H2S می باشد.

5- در صورتی که سرتاسرلوله ارغوانی و سیاه نشده باشد: محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915

یعنی اینکه هیچ یک از قندها را تخمیر ننموده و H2S نیز تولید نکرده است. H2S,Gaz- ,AlK/Alk- می باشد.

6- درصورتی که سرتاسر لوله زرد و گاز سیاهی درته لوله متغیر باشد:

یعنی اینکه هرسه قند را تخمیر نموده و تنها اسید تولید کرده ،گاز و H2S تولید ننموده است. H2S,Gaz+ ,acid/acid- می باشد.

نکته:

 • باید توجه داشت که نتایج کشت حداکثر طی 24 ساعت پس از کشت قرائت گردد.چه بسا پس از این مدت ممکن است واکنش های اسیدی قسمت شیبدار تغییر کرده و قلیایی گردد. محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915
 • بخشی از این تغییر واکنش اسیدی به قلیایی مربوط به این است که ذخیره کربوهیدرات های موجود در محیط تماما مصرف شده که در این صورت باکتری به مواد پپتون دار محیط رو می آورد .
 • و همچنین مقدار ناچیز اسیدی که در اثر تخمیر گلوکز حاصل شده به سرعت در مجاورت هوا (قسمت شیبدار) اکسید شده و ماحسل قلیایی است . محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915
 • در عمق لوله نیز به سبب فشار کم اکسیژن واکنش اسیدی حاصل از تخمیر قند گلوکز و همچنان اسیدی باقی می ماند.

کاربرد آهن آگار سه گانه قند

محیط کشت “Triple Sugar Iron Agar” (TSI Agar) به عنوان یک محیط تشخیصی و آزمایشی در زمینه شناسایی باکتری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، به ویژه برای جنس‌های انتروباکتر، سالمونلا، و شیگلا. این محیط کشت دارای ویژگی‌های خاصی است که به کمک آن می‌توان باکتری‌ها را تفکیک و شناسایی کرد: محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915

شناسایی قندها: محیط TSI Agar حاوی سه قند گلوکز، لاکتوز و ساکارز است که به عنوان منابع تغذیه برای باکتری‌ها عمل می‌کنند. باکتری‌ها با تجزیه و هضم این قندها، می‌توانند تفاوت‌هایی در تغییر رنگ محیط ایجاد کنند.

تولید گازها: تولید گازهای CO2 و H2S در این محیط به وسیله مواد نشان‌دهنده‌ای همچون آگار (agar) و کاتالاز (catalase) نشان داده می‌شود. تولید این گازها توسط باکتری‌ها با توجه به تغییر رنگ و ساختار محیط مشخص می‌شود.

رشد باکتری‌ها با آهن: محیط TSI Agar حاوی آهن نیز می‌باشد که به عنوان منبع آهن برای رشد باکتری‌ها به کار می‌رود.

با توجه به ترکیبات مختلف محیط TSI Agar و تغییراتی که باکتری‌ها در آن ایجاد می‌کنند، می‌توان به نتایج زیر دست یافت:

تولید اسید: تغییر رنگ محیط به زرد نشانگر تولید اسید از قندها توسط باکتری‌ها است.
تولید گاز CO2: تولید گاز CO2 باعث تشکیل شیشه‌مانند شکافهای ریز در محیط می‌شود.
تولید گاز H2S: تولید گاز H2S باعث تشکیل رنگ سیاهی به نام “آهن سولفید” می‌شود.
عدم تولید گازها: در صورت عدم تولید هیچ یک از گازها، محیط به طور کلی به طرز عمودی تغییر رنگ نخواهد کرد و رنگ آبی خود را حفظ می‌کند. محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915
با تجزیه‌تحلیل نتایج به دقت، می‌توان انواع مختلف باکتری‌ها را با استفاده از محیط TSI Agar تفکیک و شناسایی کرد.

اقدامات بیوشیمی Triple sugar iron agar

آزمایش با محیط کشت Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar) برای شناسایی و تفکیک باکتری‌ها بر اساس واکنش‌های بیوشیمیایی آنها در موقعیت‌های مختلف انجام می‌شود. این آزمایش می‌تواند به شناسایی گونه‌های مختلف باکتری و تشخیص ویژگی‌های بیوشیمیایی آنها کمک کند. در زیر توضیحی از مراحل و اقدامات انجام شده در آزمایش TSI Agar آورده شده است:

تهیه محیط کشت: ابتدا محیط کشت TSI Agar با ترکیبات مناسب تهیه می‌شود. این محیط حاوی قندهای گلوکز، لاکتوز، ساکارز، آهن و مواد نشان‌دهنده گازها و تغییرات رنگی است. محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915

تیتراز کردن محیط: معمولاً محیط کشت TSI Agar باید تیتراز شود تا PH مناسب حاصل شود.

تهیه کلونی‌های باکتریایی: باکتری‌هایی که می‌خواهیم در محیط TSI Agar آزمایش کنیم، تهیه و به صورت کلونی‌های جداگانه روی سطح محیط کشت می‌کنیم.

کشت باکتری‌ها: کلونی‌های باکتری روی محیط TSI Agar کشت می‌شوند و به خوبی توزیع می‌شوند.

تحلیل تغییرات رنگ: پس از مدت زمان مشخص، تغییرات رنگ در محیط کشت مشاهده می‌شود. تغییرات رنگ شامل زرد، قرمز، سیاه و آبی می‌شود.

تشخیص تولید اسید و گاز: با بررسی تغییر رنگ و مشاهده تشکیل شیشه‌مانند شکافها در محیط، می‌توان تولید اسید و گاز CO2 توسط باکتری‌ها تشخیص داد.

تشخیص تولید گاز H2S: تشکیل رنگ سیاهی به نام “آهن سولفید” نشان‌دهنده تولید گاز H2S است.

تشخیص نتایج نهایی: با ترکیب تغییرات رنگ و تولید گازها می‌توان انواع باکتری‌ها را تشخیص داد، از جمله انتروباکتر، سالمونلا، شیگلا و دیگر گونه‌ها.

در کل، تحلیل نتایج این آزمایش بیوشیمی به کمک تغییرات رنگ محیط کشت و تولید گازها به شناسایی باکتری‌ها کمک می‌کند. این تشخیص‌ها به پزشکان و متخصصان بهداشت عمومی در تشخیص بیماری‌ها و انجام مداخلات درمانی کمک می‌کند.

قیمت  فروش محیط کشت سه قندی آهن دارTCIکدمرک103915

شرکت دانش پژوهان شیمی یکی از بزرگترین وارد کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی و آزمایشگاهی بخصوص محصولات (مرک آلمان) محیط کشت سه قندی آهن دار TCI مرک 103915 می باشد.که در زمینه واردات این محصولات از تجربه بسیار بالایی برخوردار است. شما می توانید جهت تهیه این محصولات (اصلی) با بخش فروش شرکت تماس گرفته و با کارشناسان  این شرکت در ارتباط باشید و یا از طریق کانال واتساپ شرکت نام محصول به همراه میزان نیاز خود را ارسال تا در کمترین زمان پاسخ استعلام خود را دریافت نمائید.امیدواریم بتوانیم با ارائه محصولات اصلی و با بهترین کیفیت شما را برای رسیدن به اهدافتان یاری نمائیم.

جهت محصولات بیشتر واستعلام سریع قیمت محیط کشت سه قندی آهن دار TCI مرک 103915 میتوانید از طریق کانال واتساپ شرکت با ارسال نام ماده و مقدار نیاز در کمترین زمان پاسخ استعلام خود را دریافت نمائید.

راههای ارتباطی
شماره های تماس:
021-66859216
021-66859220  (ساعات تماس:8.30 الی 19)
واتساپ:09129618292  (24ساعت)