آرشیو برای دسته بندی: مواد شیمیایی مرک

اسیدفرمیک Formic acid

اسیدفرمیک Formic acid 1-مشخصات اسیدفرمیک Formic acid 2-فروش اسیدفرمیک 3-قیمت اسیدفرمیک 4-اسیدفرمیک چیست؟ 5-خواص اسیدفرمیک 6-تولید اسیدفرمیک در طبیعت 7...

بیشتر بخوانید 0

مونو اتانول آمین

مونواتانول

مونو اتانول آمین (Monoethanolamine) 1-مشخصات ماده مونو اتانول آمین (Monoethanolamine) 2-قیمت-فروش مونو اتانول آمین (Monoethanolamine) 3- مونو اتانول آ...

بیشتر بخوانید 0

کاربرد اسید سولفوریک

sulfuric-acid

کاربرد اسید سولفوریک کاربرد اسید سولفوریک که آن را بانام جوهرگوگرد نیزمی شناسند،اسیدی بافرمول شیمیایی H2SO4 و قدرت اسیدی 0.5 است .که کاربردهای زیادی د...

بیشتر بخوانید 0

محیط کشت

آشنایی با محیط کشت: از آنجا که میکروب یک موجود تک سلولی است،قادر است کلیه اعمال حیاطی خود را مستقلا و بدون نیاز به سلول دیگری انجام دهد.این اصل بیانگر...

بیشتر بخوانید 0

خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

 خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی در رابطه خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی باکشت قارچ های بیماری زای پوست و نوع محیط کشت اگرچه یک روش استاندارد برای تست حس...

بیشتر بخوانید 0

کاربرد محیط کشت MRS BROTH

کاربرد محیط کشت MRS BROTH چیست؟ کاربرد محیط کشت MRS broth برای کشت و شمارش گونه های Lactobacillus است.این محصول همان فرمول LAB093 MRS Agar را باحذف آگ...

بیشتر بخوانید 0

دسته بندی محیط های کشت میکروبی

 دسته بندی محیط های کشت میکروبی  دسته بندی محیط های کشت میکروبی از نظرقوام فیزیکی به 3دسته تقسیم می شوند: 1-محیط های کشت مایع(Liquid or Broth Media): ...

بیشتر بخوانید 0

خرید – فروش محیط کشت

what-is-microbial-culture-media-1

  خرید – فروش محیط کشت  با توجه به نوع میکروارگانیسمی که نیاز به کشت دارد و همچنین شرایط کشت و رشد باکتری می توان خریدمحیط کشت را انجام داد...

بیشتر بخوانید 0

بنزن (سیکلو هگزاتری ان)

Benzene

آنچه در مورد بنزن (سیکلو هگزاتری ان) در این متن می خوانید: بنزن (سیکلو هگزاتری ان) مایعی ای است .بی رنگ خوشبو که در تولید صنعت گروهی از مواد مانند پلی...

بیشتر بخوانید 0

انواع پرکاربرد محیط های کشت

agar

انواع پرکاربرد محیط های کشت محیط های کشت،محیط هایی هستند که برای کشت سلولها و انواع میکروبها مورد استفاده قرار می گیرند.انواع پرکاربرد محیط های کشت م...

بیشتر بخوانید 0

خواص و کاربرد سولفات کبالت

download (1)

خواص و کاربرد سولفات کبالت خواص و کاربرد سولفات کبالت،یک نمک معدنی و دو ظرفیتی اسیدسولفوریک است که با فرمول شیمیایی CoSO4 نشان داده می شود.این ترکیب ن...

بیشتر بخوانید 0

اسید سولفوریک درکشاورزی

eeac1ddb32741087c5e18464498d18b2

اسید سولفوریک درکشاورزی  اسید سولفوریک درکشاورزی کاربردفراوان دارد. جهت مصرف آسان کشاورزان محترم بخصوص در گلخانه ها در گالن های 20لیتری عرضه می گردد....

بیشتر بخوانید 0