آرشیو برای دسته بندی: مواد شیمیایی مرک

اسیدسیتریک Citric acid مرک 100244

اسید-سیتریک-کد-100244

اسیدسیتریک Citric acid مرک 100244 اسیدسیتریک Citric acid مرک 100244 یا جوهرلیمو یکی از اسیدهای آلی است که در لیمو ترش و پرتقال وجود دارد.فرمول شیمیایی...

بیشتر بخوانید 0

پارافین

 پارافین درعلم شیمی،پارافین همان آلکان است که در نفت به وفور یافت می شود و به دو صورت جامد و مایع وجود دارد که تفاوت آنها، در تعداد کربن آنهاست. در وا...

بیشتر بخوانید 0

محیط کشت چیست و چه کاربردی دارد؟

Microbial culture medium

محیط کشت چیست و چه کاربردی دارد؟ محیط کشت چیست و چه کاربردی دارد؟.با مطالعه متن زیرکه همکاران ما در دانش پژوهان شیمی در اختیار شما عزیزان قرار می دهند...

بیشتر بخوانید 0

اسیدفرمیک Formic acid

اسیدفرمیک Formic acid 1-مشخصات اسیدفرمیک Formic acid 2-فروش اسیدفرمیک 3-قیمت اسیدفرمیک 4-اسیدفرمیک چیست؟ 5-خواص اسیدفرمیک 6-تولید اسیدفرمیک در طبیعت 7...

بیشتر بخوانید 0

مونو اتانول آمین

مونواتانول

مونو اتانول آمین (Monoethanolamine) 1-مشخصات ماده مونو اتانول آمین (Monoethanolamine) 2-قیمت-فروش مونو اتانول آمین (Monoethanolamine) 3- مونو اتانول آ...

بیشتر بخوانید 0

کاربرد اسید سولفوریک

sulfuric-acid

کاربرد اسید سولفوریک کاربرد اسید سولفوریک که آن را بانام جوهرگوگرد نیزمی شناسند،اسیدی بافرمول شیمیایی H2SO4 و قدرت اسیدی 0.5 است .که کاربردهای زیادی د...

بیشتر بخوانید 0

محیط کشت

آشنایی با محیط کشت: از آنجا که میکروب یک موجود تک سلولی است،قادر است کلیه اعمال حیاطی خود را مستقلا و بدون نیاز به سلول دیگری انجام دهد.این اصل بیانگر...

بیشتر بخوانید 0

خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

 خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی در رابطه خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی باکشت قارچ های بیماری زای پوست و نوع محیط کشت اگرچه یک روش استاندارد برای تست حس...

بیشتر بخوانید 0

کاربرد محیط کشت MRS BROTH

کاربرد محیط کشت MRS BROTH چیست؟ کاربرد محیط کشت MRS broth برای کشت و شمارش گونه های Lactobacillus است.این محصول همان فرمول LAB093 MRS Agar را باحذف آگ...

بیشتر بخوانید 0

دسته بندی محیط های کشت میکروبی

 دسته بندی محیط های کشت میکروبی  دسته بندی محیط های کشت میکروبی از نظرقوام فیزیکی به 3دسته تقسیم می شوند: 1-محیط های کشت مایع(Liquid or Broth Media): ...

بیشتر بخوانید 0

خرید – فروش محیط کشت

what-is-microbial-culture-media-1

  خرید – فروش محیط کشت  با توجه به نوع میکروارگانیسمی که نیاز به کشت دارد و همچنین شرایط کشت و رشد باکتری می توان خریدمحیط کشت را انجام داد...

بیشتر بخوانید 0

بنزن (سیکلو هگزاتری ان)

Benzene

آنچه در مورد بنزن (سیکلو هگزاتری ان) در این متن می خوانید: بنزن (سیکلو هگزاتری ان) مایعی ای است .بی رنگ خوشبو که در تولید صنعت گروهی از مواد مانند پلی...

بیشتر بخوانید 0