آرشیو برای دسته بندی: نمایندگی مرک آلمان در ایران

سدیم هیدروژن کربنات کد مرک ۱۰۶۳۲۳

سدیم هیدروژن کربنات کد مرک ۱۰۶۳۲۳ سدیم هیدروژن کربنات کد مرک ۱۰۶۳۲۳  یا جوش شیرین که با فرمول شیمیایی NaHCO3 و یکی از نمکهای سدیم در ترکیب با کربنیک ا...

بیشتر بخوانید 0

سدیم نیتریت کد ۱۰۶۵۴۴ 

سدیم نیتریت کد ۱۰۶۵۴۴ سدیم نیتریت کد ۱۰۶۵۴۴ یک ترکیب معدنی بافرمول شیمیایی NaNO2 است. این ماده یک پودر کریستالی سفیدمایل به زرد است که کاملا محلول در ...

بیشتر بخوانید 0

ایزو پروپیل میریستات – کد ۸۱۷۰۶۶

ایزو پروپیل میریستات – کد ۸۱۷۰۶۶ مشخصات ماده: ایزو پروپیل میریستات – کد ۸۱۷۰۶۶ یک نرم کننده قطبی است که فرمول شیمیایی آن ۲O34H17C است و ی...

بیشتر بخوانید 0

اتیلن گلیکول

اتیلن گلیکول اگر چه اتیلن گلایکول  از سال ۱۸۵۹ شناخته شده بود ، اما تا زمان جنگ جهانی اول به صورت صنعتی تولید نشد. در آن زمان سنتز این ماده را توسط هی...

بیشتر بخوانید 0

اسیدفسفریک کدمرک۱۰۰۵۵۲

اسید-فسفریک

اسیدفسفریک کدمرک۱۰۰۵۵۲ اسیدفسفریک کدمرک۱۰۰۵۵۲چیست؟ اسیدفسفریک کدمرک۱۰۰۵۵۲ یا فسفریک اسید، اسیدمعدنی بی رنگ و بی بو بوده و این اسید به نام اورتوفسفریک ...

بیشتر بخوانید 0

پتاسیم دی کرومات کد مرک ۱۰۴۸۶۴

پتاسیم دی کرومات کد 104864

پتاسیم دی کرومات کد مرک ۱۰۴۸۶۴ پتاسیم دی کرومات کد مرک ۱۰۴۸۶۴ که نام دیگر آن پتاسیم بی کرومات می نامند،دارای فرمول شیمیایی K2Cr2O7 است.یون دی کرومات ی...

بیشتر بخوانید 0

دی کلسیم فسفات

دی-کلسیم-فسفات--2

دی کلسیم فسفات دی کلسیم فسفات یک ماده شیمیایی با نام انحصاری DCP و فرمول مولکولی O2H4,2CaHPO یا ۴CaHPO و جرم مولکولی ۶٫,۱۳۶ گرم برمول می باشد که در قر...

بیشتر بخوانید 0

سدیم دی سولفیت کد۱۰۶۳۵۷ مرک

106357

سدیم دی سولفیت کد۱۰۶۳۵۷ مرک یا سدیم پیرو سولفیت که در سیستم نام گذاری IUPAC، برم. ای. سدیم متابی سولفیت نامیده می شود، یک ترکیب غیر آلی فرمول شیمیایی ...

بیشتر بخوانید 0

بی کربنات آمونیوم کد ۱۰۱۱۳۱

101131

بی کربنات آمونیوم کد ۱۰۱۱۳۱ بی کربنات آمونیوم کد ۱۰۱۱۳۱ یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی (NH4HCO3) است. این ترکیب نام های بسیاری دارد که ، نشانگر تاریخچه...

بیشتر بخوانید 0

آمونیوم کلراید کد ۱۰۱۱۴۵مرک

آمونیوم کلراید کد ۱۰۱۱۴۵مرک آمونیوم کلراید کد ۱۰۱۱۴۵مرک یکی از محصولات تولیدی مرک آلمان می باشد. این شرکت یکی از بزرگترین کمپانی های تولید کننده مواد ...

بیشتر بخوانید 0

نیترات آهن(III)کد ۱۰۳۸۸۳ مرک

نیترات آهن(III)کد ۱۰۳۸۸۳ مرک نیترات آهن(III)کد ۱۰۳۸۸۳ مرک یکی از محصولات تولیدی مرک آلمان می باشد. این شرکت یکی از بزرگترین کمپانی های تولید کننده موا...

بیشتر بخوانید 0

پتاسیم دی کرومات کد ۱۰۴۸۶۴ مرک

پتاسیم دی کرومات کد ۱۰۴۸۶۴ مرک پتاسیم دی کرومات کد ۱۰۴۸۶۴ مرک که نام دیگر آن پتاسیم بی کرومات می نامند،دارای فرمول شیمیایی K2Cr2O7 است. یون دی کرومات ...

بیشتر بخوانید 0