فروشگاه

وانکومایسین هیدروکلراید
وانکومایسین هیدروکلراید

وانکومایسین هیدروکلراید یک آنتی‌بیوتیک است که از...

جزئیات جزئیات
اسپکتینومایسین دی هیدروکلراید
اسپکتینومایسین دی هیدروکلراید

اسپکتینومایسین دی هیدروکلراید، ساختار شیمیایی:...

جزئیات جزئیات
آنتی بیوتیک G 418
آنتی بیوتیک G 418

آنتی بیوتیک G 418، یک ترکیب شیمیایی مهم و گسترده‌ است که...

جزئیات جزئیات
محلول نئومایسین
محلول نئومایسین

محلول نئومایسین (Neomycin Solution) یک آنتی‌بیوتیک از خانواده...

جزئیات جزئیات
پورومایسین دی هیدروکلراید
پورومایسین دی هیدروکلراید

پورومایسین دی هیدروکلراید یک آنتی بیوتیک...

جزئیات جزئیات
بافیلومایسین A1
بافیلومایسین A1

بافیلومایسین A1 استفاده شده است: به عنوان یک مهارکننده...

جزئیات جزئیات
نمک سولفات استرپتومایسین
نمک سولفات استرپتومایسین

نمک سولفات استرپتومایسین برای مطالعه مکانیسم های...

جزئیات جزئیات
پنی سیلین-استرپتومایسین
پنی سیلین-استرپتومایسین

پنی سیلین-استرپتومایسین، پنی سیلین، یک آنتی بیوتیک...

جزئیات جزئیات
داکسی سایکلین هیکلات
داکسی سایکلین هیکلات

ساختار شیمیایی: تتراسایکلین داکسی سایکلین هیکلات...

جزئیات جزئیات
محلول جنتامایسین
محلول جنتامایسین

محلول جنتامایسین که به نام جنتیومایسین C نیز شناخته می...

جزئیات جزئیات
نمک سدیم آمپی سیلین
نمک سدیم آمپی سیلین

نمک سدیم آمپی سیلین، ساختار شیمیایی: ß-لاکتام - این...

جزئیات جزئیات
ال-اسپارتیک اسید
ال-اسپارتیک اسید

ال-اسپارتیک اسید به عنوان یکی از اجزای محیط های ریزش...

جزئیات جزئیات
 چکونه می توانیم کمکتان کنیم؟