فروشگاه

آمفوتریسین بی سیگما
آمفوتریسین بی سیگما

آمفوتریسین بی سیگما کد A9528 یا "آمفوتریسین B solubilized" یک...

جزئیات جزئیات
سولفات کولیستین سیگما
سولفات کولیستین سیگما

سولفات کولیستین سیگما کدC4461 یا (Colistin Sulfate Salt) یک ترکیب...

جزئیات جزئیات
سیکلوهگزامید سیگما
سیکلوهگزامید سیگما

سیکلوهگزامید سیگما کد 01810 یک ترکیب شیمیایی با فرمول C6H12...

جزئیات جزئیات
کانامایسین سولفات سیگما
کانامایسین سولفات سیگما

ماده کانامایسین سولفات سیگما کد 60615 یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات
تتراسایکلین سیگما
تتراسایکلین سیگما

تتراسایکلین سیگما یک گروه از آنتی‌ بیوتیک‌ هاست که بر...

جزئیات جزئیات
اکتینومایسین دی سیگما
اکتینومایسین دی سیگما

اکتینومایسین دی سیگما کد A1410 یا (اکتینومایسین D) یک...

جزئیات جزئیات
سیتوکالاسین B سیگما
سیتوکالاسین B سیگما

سیتوکالاسین B سیگما کد C6272 یک پپتید طبیعی است که از...

جزئیات جزئیات
الیگومایسین A
الیگومایسین A

الیگومایسین A کد 75351 یک آنتی‌بیوتیک چینی با منشأ طبیعی...

جزئیات جزئیات
متیل لینولنات
متیل لینولنات

متیل لینولنات کد 62200 یک ترکیب شیمیایی است که از اتصال...

جزئیات جزئیات
کلسترول اولئات سیگما
کلسترول اولئات سیگما

کلسترول اولئات سیگما کد C9253 یک ترکیب شیمیایی است که به...

جزئیات جزئیات
نمک تری لیتیوم کوآنزیم A
نمک تری لیتیوم کوآنزیم A

نمک تری لیتیوم کوآنزیم A کد C3019 یک ترکیب شیمیایی است که...

جزئیات جزئیات
متیل بهنات سیگما
متیل بهنات سیگما

متیل بهنات سیگما کد B3271 یک ترکیب شیمیایی است که در زبان...

جزئیات جزئیات