فروش کیتوسان

فروش کیتوسان

کیتوسان

در این مطلب نکاتی درباره فروش کیتوسان (Chitosan) و کاربرد این ماده بازگو می کنیم.

یکی از موادی که شرکت سیگما آلدریچ آن را تهیه می کند کیتوسان است.

این ماده تشکیل شده از واحدهای تکرار شونده کیتین است.

کیتوسان از جوشاندن کیتین در محلول پتاس به دست می آید.

حال می خواهیم بدانیم کیتین چیست؟

کیتین یک مولکول پلی ساکارید است که فرمول شیمیایی آن C8H13NO5  است.

این ماده به صورت فراوان در اسکلت خارج