لیست چهارده مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست چهارده مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست چهارده مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست چهارده مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست چهارده مواد شیمیایی مرک آلمان

لیست چهارده مواد شیمیایی مرک آلمان، در راستای شناخت و معرفی مواد دارویی و شیمیایی این شرکت ارائه می گردد.

قدمت شرکت مرک، نزدیک به ۳۵۰ سال است که امروزه به عنوان شرکتی بین المللی در جهان شناخته شده است.

این شرکت در ۱۳ سال متوالی، محصولات خود را به ۵ قاره جهان توزیع کرده و به