مواد شیمیایی مرک آلمان در صنعت آرایشی

مواد شیمیایی مرک آلمان در صنعت آرایشی

مواد شیمیایی مرک آلمان در صنعت آرایشی

مواد شیمیایی مرک آلمان در صنعت آرایشی

مواد شیمیایی مرک آلمان در صنعت آرایشی

مواد شیمیایی مرک آلمان در صنعت آرایشی، شامل موادی شیمیایی است که اجزای تشکیل دهنده لوازم آرایشی می باشند.

محققان دریافته اند که در صورت استفاده از لوازم آرایشی، روزانه بیش از ۵۱۵ ماده شیمیایی استفاده می شود.

اجزای مهمی که در لوازم های آرایشی استفاده می شود به طور کلی شامل مواد زیر می باشد:

  • آب
  • نگه دارنده ها
  • تغلیظ کننده ها
  • مرطوب کننده ها
  • رنگ ها
  • امولسی